Livskfraft från biogas

Livskraft från biogas är ett företagsprojekt, där man utreder förutsättningarna för en ekonomiskt lönsam biogasproduktion samt främjar samarbetet mellan företagen i Lappträsk kommun. Målsättningen med projektet är att effektivera utnyttjandet av biogasernas som bildas i området samt de innehållande näringsämnen, dela information om biogasproduktion och biocirkulärekonomi, främja produktionen och användningen av förnybar energi samt främja bildandet av ett biocirkulärt ekosystem i kommunen.

Kärnan i projektet är en utvecklingsgrupp som bildas av företag, vars medlemmar är Amerikan Porsas Oy, Lantbrukssammanslutning Pockar Gård, Guy Bosas, Yli-Simola Oy, Porlammin Potka Oy samt Maatalousyhtymä Onnila Martti Onnila Turo ja Onnila Ulla. Projektets samarbetspartners är Lappträsk Värme Ab och Kymmendals El Ab. Lappträsk kommun samordnar projektet.

Projektet finansieras av Nylands NTM-central från landsbygdens utvecklingsfond för Fastlandsfinland. Projektet genomförs under tiden 25.1.2019 – 31.12.2021.

Slutrapport (endast på finska)

Tilläggsinformation: Projektchef Tanja Pöyhönen, 044 753 5314 tanja.poyhonen@lapinjarvi.fi