Upphandlingar

Lappträsk kommun följer lagstiftningen om offentlig upphandling i sina inköp. Enligt upphandlingslagen måste offentliga upphandlingar konkurrensutsättas enligt bestämmelserna. För inköp som understiger de tröskelvärden som anges i upphandlingslagen tillämpas kommunens egna riktlinjer för småinköp.

Öppna anbudsförfrågningar:

Hilda Käkikosken koulu KK toimipisteen lattia mattotyö

Lapinjärven kunnan sivistys- ja hyvinvointipalveluiden koulukuljetukset

Pesuhuoneiden märäntilan mattotyö

Upphandlingskalender

Lappträsk kommun börjar i slutet av 2023 att förebyggande publicera inköp på kommunens webbplats i form av en inköpskalender. Målet med inköpskalendern är att ge förhandsinformation om kommande offentliga inköp och öka öppenheten och planeringen inom inköpsverksamheten. Genom kalendern blir det lättare för företag att förbereda sig för kommande konkurrensutsättningar från kommunen. Användningen av inköpskalendern förbättrar också kommunens interna verksamhet eftersom alla sektorer är medvetna om varandras inköpsplaner.

Informationen som publiceras i inköpskalendern är preliminär förhandsinformation om kommande inköp. Kalendern uppdateras vid behov.

  • I upphandlingskalendern betyder till exempel 05 / 2024 maj 2024 och på motsvarande sätt betyder 10 / 2024 oktober 2024. I upphandlingskalendern betyder till exempel 05-07 / 2024 maj-juli 2024.

Lappträsk kommuns upphandlingsavnisningar (finska)

För att delta i konkurrensutsättningen av de inköp som visas nedan kan du använda HILMA och Cloudia.

 

NAMN BERÄKNAT PRIS FÖRBEREDELSE KONKURRENS GENOMFÖRANDE
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 80 000 €
Planera 80 000 € Genomförande året runt
LAND- OCH VATTENOMRÅDEN 20 000 €
Restaurering av sjön 20 000 € 05 / 2024 06 / 2024 08 / 2024
BYGGNADER 337 000 €
Kommunhus (1/2) 37 000 € 03 / 2024 04 / 2024 06 / 2024
Kommunhus (2/2) 08 / 2024 09 / 2024 10 / 2024
Bibliotek 35 000 € 02 / 2024 03-04 / 2024 05-06 / 2024
Kapellby skola 15 000 € 04 / 2024 05 / 2024 06-07 / 2024
Nytt skolcentrum 50 000 € 08 / 2024 09-10 / 2024 11 / 2024
Låssystem för kommunala fastigheter 10 000 € 01 / 2024 02-03 / 2024
Hilda Käkikosken koulu, kapellby enhet 45 000 € 02-03 / 2024 03 / 2024 06-08 / 2024
Hilda Käkikosken koulu, Porlom enhet 50 000 € 02 / 2024 03 / 2024 04-08 / 2024
Daghemmet Trolldalen 55 000 € 01 / 2024 02-03 / 2024 04-06 / 2024
Grundläggande reparationer av fastighetsavlopp 40 000 € 08 / 2024 09-10 / 2024 11 / 2024
FAST STRUKTURER OCH UTRUSTNING 415 000 €
Renovering av gatubelysning 10 000 € 01 / 2024 02-04 / 2024
Kommunalteknik av Ristisilta område 80 000 € 10 / 2024 11-12 / 2024
En minnesvänlig tätort; Delad gaturum Männistöntie 80 000 € 02-03 / 2024 04-05 / 2024 08-09 / 2024
Simstranden 10 000 € 03 / 2024 04 / 2024
Renovering av SPK-området 30 000 € 03 / 2024 04-05 / 2024
Lappning av beläggningar 10 000 € 03 / 2024 04 / 2024 05 / 2024
Kirkonkylän liikuntahalli och Mariebergs idrottsplan 55 000 € 02-03 / 2024 04 / 2024 05 / 2024
Korsmalm depå 20 000 € 05 / 2024 08 / 2024 09 / 2024
Gemensamma områden 20 000 € 02 / 2024 03-04 / 2024 05-06, 08 / 2024
Affärsvägsförlängning 50 000 € 04 / 2024 05-07 / 2024
Förbättring av Lappbäsckbron 50 000 € 03 / 2024 04 / 2024 05 / 2024
MASKINER OCH HÅRDVARA 15 000 €
Hårdvara 15 000 € 02-04 / 2024
TOTALT 867 000 €

VATTENSERVICEVERK BERÄKNAT PRIS FÖRBEREDELSE KONKURRENS GENOMFÖRANDE
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 40 000 €
Nätverkskarta 20 000 € Genomförande året runt
Vattenförsörjningsanläggningar kartläggning av behov 20 000 € Genomförande året runt
BYGGNADER 3 000 000 €
Kapellbys avloppsreningsverk 3 000 000 € Genomförande året runt
FAST STRUKTURER OCH UTRUSTNING 190 000 €
Vattenförsörjning i glesbygd, ledningsarbeten 15 000 € Genomförande året runt
Avloppsreparationer 25 000 € Genomförande året runt
Nya destinationer för vatten- och avloppsnätet 60 000 € 02-03 / 2024 04 / 2024 10-11 / 2024
Vägen till Mariebergs pumpstation 10 000 € 02 / 2024 04-05 / 2024
Att förnya vattenledningarna i gamla kooperativ 50 000 € Genomförande året runt
Linjebyte Koivistontie 30 000 €
MASKINER OCH HÅRDVARA 10 000 €
Förnyelse av avloppsvattenpumpar 10 000 € Genomförande året runt
TOTALT 3 240 000 €

ALLT I TOTALT 4 107 000 €