Tjänster för nya företagare

Är du intresserad av företagande? Lappträsk kommun erbjuder hjälp till blivande företagare på utvecklingsföretag Posintra i Östra Nyland.

Ta del av Posintras tjänster för blivande företagare. Kom ihåg att du måste ha en affärsplan klar för att kunna boka tid för kostnadsfri rådgivning hos Posintra.

Allmänna anvisningar för blivande företagare och information om ansökan om startpeng hittar du på arbets- och näringsbyråns e-tjänster. Startpeng beviljas normalt inte om företagsverksamheten har påbörjats innan beslutet om startpeng har fattats.

Lappträsk kommun erbjuder kostnadsfri rådgivning till de som planerar att starta ett företag och till de som startar ett företag av områdets nyföretagarcenter Posintra. Nyföretagarcentret stöder och uppmuntrar nya företag på den här vägen i upp till tre års tid. Posintras företagsrådgivare hjälper dig med alla frågor relaterade till att starta ett företag enligt företagarens behov.

Användbara länkar för en nystartad entreprenör: