Lyckan – Landsbygdens innovations- och inspirationsverksamhetens framtidshub

Lyckan skapar nya verksamhetssätt

Projektet Lyckan, som fungerar som ett framtids-hub -projekt för innovation och inspiration på landsbygden har inletts. Projektet förvaltas av Lappträsk kommun.  Projektet finansieras av Nylands NTM-central från den europeiska regionala utvecklingsfonden.

I projektet utvecklas innovationsplattformen Lyckan, som utvecklar näringslivet på landsbygden.

Projektet fungerar som ett centrum för framtiden och inspiration på landsbygden och stärker hållbart företagande på landsbygden. Innovationscentret som ska utvecklas kommer att ge en möjlighet för startups och kommer att stödja små och medelstora företag på landsbygden i synnerhet. En pilot om framtids-hubens verksamhet genomförs under projektet och hubens bestående verksamhet inleds i Lappträsk.

Projektet kommer att sammanställa ett samarbetsnätverk och konceptualisera en verksamhetsmodell som möjliggör utvidgning till andra kommuner både i Finland och internationellt. Lyckan-konceptet samlar aktörer inom den biocirkulära ekonomin, turism och de kreativa näringarna och gör framtids- och framsynskompetens mer tillgänglig för företag.

Projektet främjar framsynskompetens inom näringsliv och regional utveckling och stärker företagens vilja till innovation och investeringar. Projektet använder sig av människoorienterade metoder för att utveckla en modell för innovation och utveckling som kombinerar konst, design och näringsverksamhet. Projektet tar hänsyn till lika rättigheter och möjligheter för olika könsidentiteter, åldersgrupper, sociala grupper och personer från olika regioner att delta i projektet.

Projektet genomförs som ett gemensamt projekt av Lappträsk kommun, Laurea Yrkeshögskola, Haaga-Helia Yrkeshögskola, Tavastehus Yrkeshögskola och LAB Yrkeshögskola.

Lyckan projektet har inletts och det fortsätter fram till 31.8.2023.

Mera information: www.lyckanhub.fi