Biokaasusta elinvoimaa

Biokaasusta elinvoimaa on yritysryhmähanke, jossa selvitetään taloudellisesti kannattavan biokaasuntuotannon edellytyksiä sekä edistetään ja tiivistetään yritysten välistä yhteistyötä Lapinjärven kunnassa. Hankkeen tavoitteena on tehostaa alueella muodostuvien biomassojen ja niiden sisältämien ravinteiden hyödyntämistä, jakaa tietoa biokaasuntuotannosta ja biokiertotaloudesta, edistää uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä alueella sekä edistää biokiertotalouden ekosysteemin muodostumista kuntaan.

Hankkeen toiminnan ytimessä on yritysten muodostama kehittämisryhmä, jonka jäseniä ovat Amerikan Porsas Oy, Lantbrukssammanslutning Pockar Gård, Guy Bosas, Yli-Simola Oy, Porlammin Potka Oy sekä Maatalousyhtymä Onnila Martti Onnila Turo ja Onnila Ulla. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Lapinjärven Lämpö Oy ja Kymenlaakson Sähkö Oy. Lapinjärven kunta koordinoi hankkeen toimintaa.

Hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta. Hankkeen toteutusaika on 25.1.2019 – 31.12.2021.

Hankkeen loppuraportti

Lisätietoja: Projektipäällikkö Tanja Pöyhönen, 044 753 5314 tanja.poyhonen@lapinjarvi.fi