Resurssiviisaaksi ihmislähtöisin keinoin

Lapinjärven kunta on kehittänyt omia palveluitaan ihmislähtöisesti jo usean vuoden ajan. Resurssiviisaaksi ihmislähtöisin keinoin -hankkeella ihmislähtöisyysajattelu viedään osaksi resurssiviisauden kehittämistä ja samalla ajattelumalli siirretään kunnan palveluista kunnan yrityskenttään.

Resurssiviisaaksi ihmislähtöisin keinoin -hankkeessa tehdään ihmislähtöistä resurssiviisauden kehittämistyötä nykyisten ja tulevien asukkaiden sekä paikallisten yritysten ja yhteisöjen kesken Lapinjärven kunnassa. Tavoitteena on luoda alueen mikro- ja pk-yrityksille uusia resurssiviisaampia tuotteita ja palveluita hyödyntäen tehokkaammin jo olemassa olevia resursseja ja osallistaen palveluiden ja tuotteiden käyttäjiä jo kehittämisvaiheessa, jolloin kehitystyö on hyvin konkreettisesti ihmislähtöistä.

Lisäksi hankkeessa luodaan toimintamalli, jonka avulla tehdään asuinrakentamisen tila- ja rakenneratkaisujen sekä rakennusosa ja -materiaalivalintojen ympäristö- ja hyvinvointivaikutuksia näkyväksi, mikä helpottaa resurssiviisaiden, vähähiilisten ja hyvinvointia lisäävien valintojen tekemistä rakentamisessa. Toimintamallia pilotoidaan ainutlaatuisella Lapinjärven Husulanmäen alueella, jonne on kaavailtu yhteisöllistä ryhmärakentamisen asuinaluetta. Alueesta ja sen suunnitelmista voit lukea lisää osoitteessa www.husulanmaki.fi.

Lisäksi hankkeessa jaetaan tietoa kestävästä kuluttamisesta ja asumisesta sekä kulutusvalintojen vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Resurssiviisaaksi ihmislähtöisin keinoin -hanke on Lapinjärven kunnan, Aalto-yliopiston ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteishanke. Uudenmaan liitto on myöntänyt hankkeelle rahoituksen Euroopan aluekehittämisrahastosta. Hanke alkoi 1.9.2019 ja jatkuu 31.12.2021 saakka.

Lisätietoa hankkeesta löytyy myös Lapinjärven ihmislähtöisen kunnan blogista.

Loppuraportit löytyvät viereisen valikon Materiaalit ja julkaisut -välilehdeltä.

Projektipäällikkö Tanja Pöyhönen 044 753 5314 tai tanja.poyhonen(at)lapinjarvi.fi

Projektityöntekijä Jonna Nygård 044 720 8697 tai  jonna.nygard(at)lapinjarvi.fi