Elinkeinoryhmä

Lapinjärven kunnanhallitus perusti vuodenvaihteessa 2022-2023 elinkeinoryhmän osaksi kunnan ja yrittäjien välistä keskusteluyhteyttä. Elinkeinoryhmän kokouksiin on mahdollista tuoda omia yrittäjyyteen ja kunnan elinkeinotoimen toimintaan liittyviä asioita ottamalla yhteyttä johonkin ryhmän jäseneen (yhteystiedot alla).

Elinkeinoryhmässä edustettuna tällä hetkellä:


Elinkeinoryhmän kokouksien tiivistetyt yhteenvedot

1/2024

  • Kunnan järjestämät tapahtumat yrittäjille mm. hankintailta, Roadshow ja vastuullisen liiketoiminnan työpaja.
  • Ilmastosuunnitelmien valmistelu Myrskylän ja Pukkilan kanssa. Etteplan Finland Oy valittu toteuttajaksi. Jokaiselle kunnalle tulee oma ilmastosuunnitelma, jonka konsultti toteuttaa kokonaisuudessaan.
  • Posintran kanssa tehty sopimus vuodelle 2024 alkavien yrittäjien palvelusta. Tarvittaessa Posintra voi antaa myös muita palveluita kunnan elinkeinotoimen ohjaamana.
  • Kunnan strategian päivitys kevätkaudella 2024. Yrittäjiä kuullaan strategian päivityksen yhteydessä.

4/2023

  • Lapinjärven kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman 2023-2026 väliaikatarkastelu ja seuranta.
  • Lapinjärven kunnalle myönnetty pronssinen Yrittäjälippu Uudenmaan Yrittäjien elinkeinoseminaarissa lokakuussa 2023.
  • Paikallisten yrittäjien osallistaminen Lapinjärven vuonna 2024 muuttuvan kuntastrategian suunnitteluun.

3/2023

  • Kunnanvaltuusto aloittaa keskustelun Lapinjärven kirkonkylän keskustan ja ranta-alueiden ideakilpailun tulosten hyödyntämisestä.
  • Lapinjärven kunta suunnittelee tekstiviestipalvelun käyttöönottoa kilpailutusviestinnän kehittämiseksi.
  • Lapinjärven kunta suunnittelee Lapinjärveläisten yritysten yhteydenottokampanjaa sekä yritysvierailuja yhdessä paikallisten yritysten kanssa keväälle 2024.

Elinkeino- ja työllisyyskoordinaattori

Emmi Ollas
044 773 6505
emmi.ollas[at]lapinjarvi.fi