Lyckan – Maaseudun innovaatio- ja inspiraatiotoiminnan tulevaisuushub

Lue lokakuussa 2023 valmistunut Lyckan – Maaseudun innovaatio- ja inspiraatiotoiminnan tulevaisuushub -hankkeen lopputuloksena syntynyt käsikirja.

Käsikirja on pienille kunnille – Tulevaisuuden elävää maaseutua rakentamassa avulla voit tutustua Living Lab -toiminnan ja yhteiskehittämisen periaatteisiin sekä saada vinkkejä muotoilun työkaluista eri kehittämislinjoihin (tulevaisuus, biokiertotalous, matkailu, luovat alat). Toimintamalli on tarkoitettu hyödynnettäväksi pienissä kunnissa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Tämän käsikirjan avulla voit tunnistaa oman alueesi mahdollisuudet ja edistää niitä luodun kuntalähtöisen Living Lab -konseptin avulla. Tutustu myös käsikirjan liitteeseen TYÖKALUPAKKI – työkaluja kuntalähtöiseen Living Lab -toimintaan, josta löydät käsikirjassa mainittujen työkalujen pohjat.

Hankkeessa luotiin maaseudun yritystoiminnan kehittämistä palveleva Lyckan-innovaatioalusta, jonka toiminta käynnistettiin Lapinjärvellä hankkeen aikana. Lyckanhub yhdistää tulevaisuuden ennakoinnin, matkailun, biokiertotalouden sekä luovat alat yritystoiminnan kehittämiseen.

Tulevaisuuden ennakoinnin työkalut tulevat hankkeen myötä paremmin maaseudun yritysten käyttöön ja ne viedään osaksi kunnan elinkeinotoimea. Hankkeessa kehitetään biokiertotaloutta ja alueen yrityksille etsitään sivuvirroista uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Matkailua edistetään hankkeessa maaseudun matkailuvalteista käsin ja toteutetaan matkailun tuotteistamiskoulutuksia yrityksille ja matkailuyrittämisestä kiinnostuneille. Luovat alat yhdistetään hankkeessa yritystoiminnan kehittämiseen esim. hankkeessa kehitettävän ja pilotoitavan yritystaiteilija-konseptin kautta. Lisäksi hankkeessa luodaan maaseudun residenssimalli sekä käynnistetään residenssitoiminta Lapinjärvellä.

Hanke toteutetaan Lapinjärven kunnan, Laurea-ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun, LAB-ammattikorkeakoulun sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Uudenmaan liitto rahoittaa hanketta Euroopan aluekehitysrahastosta. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2021–31.8.2023.

Lisätietoja: www.lyckanhub.fi