Lyckan – Maaseudun innovaatio- ja inspiraatiotoiminnan tulevaisuushub

Hankkeessa luodaan maaseudun yritystoiminnan kehittämistä palveleva Lyckan-innovaatioalusta, jonka toiminta käynnistetään Lapinjärvellä hankkeen aikana. Lyckanhub yhdistää tulevaisuuden ennakoinnin, matkailun, biokiertotalouden sekä luovat alat yritystoiminnan kehittämiseen.

Tulevaisuuden ennakoinnin työkalut tulevat hankkeen myötä paremmin maaseudun yritysten käyttöön ja ne viedään osaksi kunnan elinkeinotoimea. Hankkeessa kehitetään biokiertotaloutta ja alueen yrityksille etsitään sivuvirroista uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Matkailua edistetään hankkeessa maaseudun matkailuvalteista käsin ja toteutetaan matkailun tuotteistamiskoulutuksia yrityksille ja matkailuyrittämisestä kiinnostuneille. Luovat alat yhdistetään hankkeessa yritystoiminnan kehittämiseen esim. hankkeessa kehitettävän ja pilotoitavan yritystaiteilija-konseptin kautta. Lisäksi hankkeessa luodaan maaseudun residenssimalli sekä käynnistetään residenssitoiminta Lapinjärvellä.

Hanke toteutetaan Lapinjärven kunnan, Laurea-ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun, LAB-ammattikorkeakoulun sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Uudenmaan liitto rahoittaa hanketta Euroopan aluekehitysrahastosta. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2021–31.8.2023.

Lisätietoja: www.lyckanhub.fi