Open Agenda

Open Agenda -hanke päättynyt – Kunta antaa palvelulupauksen kuntalaisille

Marraskuussa 2020 alkanut ja valtionvarainministeriön rahoittama ympäri Suomen levittäytyvä verkostomainen Open Agenda -hanke on saatu Lapinjärven kunnan osalta päätökseen. Hankkeen päätavoite oli kehittää uudenlaisia kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismalleja.

Lapinjärvellä hankkeen tavoitteina olivat mm. digitaalisuuden edistäminen, kuntalaisten osallistamisen kehittäminen, kuntastrategian työstäminen ja kuntastrategian toteutumisen arviointi kuntalaisten arjessa.  Hankkeen yhtenä lopputuloksena oli kuntastrategiaa täydentävä kuntalaisille annettava palvelulupaus, joka vastaa kuntalaisten esille nostamaan arjen tarpeeseen. Palvelulupaus on asukkaille osoitettu tahdonilmaisu siitä, miten kunta haluaa ja aikoo toteuttaa tietyn palvelun tai tehtävän.

Hankkeessa syntynyt palvelulupaus kuuluu seuraavasti: Lapinjärven kunta viestii kuntalaisille siellä missä kuntalaiset ovat ja kuuntelee kuntalaisia monikanavaisesti, avoimesti ja kaksikielisesti.

Palvelulupaus esitettiin kunnanhallituksen kokouksessa 12.12.2022 ja se jalkautetaan kevään aikana kunnan koko henkilöstölle. Kiitos kaikille hankkeessa mukana olleille!