Hyvinvoinnin tilat

Hyvinvoinnin tila on entinen tarpeeton rakennus, jossa saa ideoida, kokeilla, osallistua ja tehdä yhdessä kulttuurihistoriasta ammentaen. Tapahtumapaikka vastaa paikallisten ihmisten tarpeisiin ja toiveisiin. Hyvinvoinnin tilassa ihmiset kohtaavat ihmisiä ja monipuoliset aiheet sekä teemat rakentavat kestävää yhteistä hyvinvointia.

Olemme mukana kehittämässä Hyvinvoinnin tilat -mallia ja rakentamassa tilojen verkostoa.

Hyvinvoinnin tiloja ja verkostoa kehitetään Euroopan sosiaalirahaston tuella, jonka kansallinen rahoittaja on sosiaali- ja terveysministeriö.

Lue lisää valtakunnallisesta hankkeesta sivustolla:

hyvinvoinnintilat.fi

Perinnetalkoot

Lapinjärven kunta on osatoteuttajana hankkeessa Hyvinvoinnin tilat, päämääränään jatkaa Lapinlahden Lähteen aloittamaa tutkimusta ja kehittämään sitä tulevaisuuden kunnan toimintamalliksi. Perinteisestä talkoo-ajattelusta ammentamalla sekä palveluverkostoa kehittämällä ja yhdistelemällä pääsemme malliin, jossa kunta voi toimia positiivisena mahdollistajana yhdessä 3. Ja 4. Sektorin toimijoiden kanssa. Hyödynnämme osahankkeessamme myös muiden hankekumppaniemme osaamista ja heidän tekemiään oivalluksia.

Lapinjärven osatoteutusprojektissa haetaan ratkaisua heikommassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden passiivisuuden purkamiseen ja yhteiskuntaan integroitumisen helpottamiseen. Työttömyyden, terveysongelmien, innottomuuden, syrjinnän tai eläköitymisen takia työelämästä syrjäytyneet ihmiset kokevat osattomuutta ja voimattomuutta. Työnhaku, opintoihin tai työkokeiluun hakeutuminen tuntuu vaikealta ja omat tarpeet esim. sosiaaliseen tai toimintakykyä parantavaan kuntoutukseen on vaikea tunnistaa.

Perinnetalkoot kutsuu kaikki mukaan osallistumaan yhteiseen tekemiseen.

Talkoo hengessä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä toiminnallisia ja yhteisöllisiä tiloja, kerhoja, kohtaamispaikkoja ja tapahtumia.
Kutsumme toimintaan mukaan kaikki kuntalaiset, jotka kaipaavat tekemistä, osallistumista ja haluavat arkeensa iloa, yhdessä oloa ja yhteisöä.

Perinnetalkoot-hanke työllistää työnhakijoita.

Perinnetalkoot on Lapinjärven kunnan hallinnoima ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, joka käynnistyi vuoden 2018 alussa ja päättyi lokakuussa 2020.

Perinnetalkoot-hankkeen loppuraportin voit lukea täältä.