Svea: sponsorstöd åt ett juniorlag eller -idrottare – ansök senast 5.9.

Föreslå ett juniorlag eller en enskillda idrottare i en förening som höstens sponsorerings objekt . Svea beviljar totalt upp till 1 000 euro i sponsringsstöd per objekt. Läs mer och kom med förslag. Personalsponsor tilldelas enligt följande kriterier: Sponsringsstöd kan ansökas två gånger om året: Vårsäsong, ansökan i januari (beslut fattas i januari-februari) Höstsäsong, ansökan … Läs mer

Ökat utbud av transport Lovisa – Borgå – Helsingfors

Körs på skoldagar: Villmanstrand – Lovisa – Borgå – Helsingfors 6:15                     Villmanstrand, buss station 6:30                    Karhula, buss station 7:15                     Lovisa, buss station 7:55                     Borgå 9:05                    Helsingfors, Kampen … Läs mer

Skolbarn är i trafik igen – Bilist saktar ner

Semestern är över och skolorna börjar idag 16.8.2021 i Lappträsk. Bilister uppmanas att uppmärksamma skolelever i trafiken. En upprepning av regler för väjningsplikt är bra för alla Således, i början av skolan, är det bra för alla att upprepa reglerna för väjningsplikt. Här är  en checklista som Trafikskyddet sammanställt för både bilister och fotgängare: Checklista … Läs mer

BILDNINGSBYRÅN MEDDELAR 10.8.2021

Utbildnings- och kulturministeriet och Institutionen för hälsa och välfärd (THL) har uppdaterat rekommendationerna för organisering av förskoleundervisning, grundutbildning, utbildning på andra stadiet och högre utbildning under Corona epidemin. På basen av dessa rekommendationer förbereder vi oss i Lappträsk inför höstterminen med samma hälsosäkra metoder som tidigare: set ses till att god hygien och ventilation av … Läs mer

Konditionstestsdag (InBody) i Lappträsk 14.9. kl. 14-19

Den årliga Liikkuva Päijät-Häme-turnén ökar medborgarnas medvetenhet om tillståndet av sitt eget fysiska välbefinnande och bjuder på sätt att främja det. KOm med i det glada evenemanget där din kondition mäts utan att svettas. Coronaepidemin övervägs noggrant i arrangemangen för evenemanget! Obs! Du kan delta endast genom att reservera en egen tid på förhand! Evenemangsdagen … Läs mer

Vi söker ordinarie ungdomsledare

Vi söker en lösningsfokuserad och initiativrik ungdomsledare med kompetens inom olika former av ungdomsarbete. Ungdomsledarens arbetsbeskrivning inkluderar ungdomsarbete i skolan, planering och organisering av ungdomsaktiviteter under semestern och arbete i ungdomsutrymmet. Projektledning ses som en fördel. Uppgiften är tvåspråkig. Det är trevligt jobba med oss! Utbildningskrav: Utbildning lämplig för området, till exempel yrkesexamen som ungdomsledare. … Läs mer

Ändring och utvidgning av detaljplanen för Korsbro-området

Vid sitt möte den 2 juli 2021 har Tekniska nämnden i Lappträsk i § 45 beslutat att offentliggöra förslaget till ändring och utvidgning av den detaljplan som nämns i titeln i enlighet med § 62 i Mark-ByggL och § 30 i MarkByggF. Kommunens mål är att uppdatera den aktuella detaljplanen för Korsbro-området och samtidigt utöka … Läs mer

Du hinner ännu svara på: Enkäten om kultur- och fritidstjänster i byarna

Ca 500 invånare i byarna i Östra Nyland har redan svarat på hurdana kultur- och fritidstjänster de saknar. Fint!  Du hinner ännu svara, enkäten är öppen fram till 30.6! Du kommer till enkäten via länken här nedan: https://www.borga.fi/enkaten-om-kultur-och-fritidstjanster-i-byarna-i-ostra-nyland