Kommungården i Lappträsk är stängd mellan tiden 1.-28.7.2024.

Tekniska väsendets jour svarar vardagar 1.-18.7. på numret 044 745 7405 och 22.-26.7. på numret 044 720 8658 och veckoslutsjour från fredag kl 13.30 till måndag kl 7 vid numret 0400 196 643.

Trevlig Sommar!