Logotypen för jubileumsåret i Lappträsk har valts

Lappträsk kommun firar sitt 450-årsjubileum år 2025 och som en del av förberedelserna inför jubileet ordnade Lappträsk kommun en öppen designtävling för att ta fram en 450-årslogotyp för kommunen.

Tävlingen leddes av Lappträsk 450 års -arbetsgrupp, som hanterade bidragen utan att känna till deltagarnas identitet. Åtta logotypförslag av hög kvalitet inkom inom utsatt tid och arbetsgruppen för 450-årsjubileet gjorde en preliminär bedömning. Bildnings- och välfärdsnämnden valde Mira Martikainens logotyp Kaksin som vinnare.

Mira Martikainen är utbildad konstgrafiker och grafisk formgivare. Under sin 25-åriga karriär har hon bland annat arbetat med att utforma visuell och verbal kommunikation på olika reklambyråer som art director (AD). Vid sidan av grafisk design och reklamdesign arbetar hon för närvarande som frilansare i sin hemstudio och skapar egna konst- och designexperiment, ofta med naturen och människan mitt i den som motiv.

Att utforma Lappträsks jubileumslogotyp var ett utmanande och inspirerande projekt. Det är en mångsidig och funktionell kommun, en gemenskap av människor, med en lång historia, vardagsliv i nutid och planer för framtiden.

-Jag ville att logotypen skulle ha en visuellt värdefull essens som på ett narrativt sätt anknyter till det objekt som hyllas. Mira Martikainen beskriver den vinnande logotypen på följande sätt:

-Idén bakom logotypen kommer från de två kyrkorna som står sida vid sida i harmoni, vilket också känns igen från det traditionella kommunvapnet. Logotypens landskap öppnar sig mot åkrar och jordbruksmark. I bakgrunden böljar Lappträsket med sina fågelvänliga stränder.