Vasa Förvaltningsdomstols kungörelse

Enligt 197 § 2 momentet i miljöskyddslagen ska information om den offentliga kungörelsen som gäller förvaltningsdomstolens beslut 11.5.2021 nr 21/0068/3 publiceras i den kommun som påverkas av verksamheten med iakttagande av 108 § i kommunallagen tills tiden för sökande av ändring som nämns i kungörelsen om beslutet gått ut. Kungörelse

Coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk utvidgas till att omfatta grundfriska personer i ålder 40–49 år

Vaccinationerna för grundfriska personer i ålder 40–49 år inleds. Tidsbeställningen öppnas 12.5.2021 klockan 12. Vaccinationen sker med Modernas vaccin. Observera att vaccinationer ges enbart med tidsbeställning! Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa vardagar klockan 8–16, telefonnummer 0444 555 360. Närmare information om vaccinationerna finns på Lovisa … Läs mer

Lappträsk kommuns info 6.5.2021

Användning av ansiktsmask Vi fortsätter använda ansiktsmasker både i daghemmet och skolorna t.o.m den 30.6.2021. Personalen använder masker och/eller visir. Sjätteklassisterna använder ansiktsmask och i kombinerade undervisningsgrupper tillsammans med sjätte klassister använder alla elever mask. Vårdnadshavare ombeds att använda mask när de hämtar barnen till daghemmet eller komma överens om att lämna barnet på gården. … Läs mer

Coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk utvidgas till att omfatta grundfriska personer i ålder 50–59 år

Vaccinationerna för grundfriska personer i ålder 50–59 år inleds, tidsbeställningen öppnas 5.5.2021. Vaccinationen sker med Modernas vaccin. Observera att vaccinationer ges enbart med tidsbeställning! Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa vardagar klockan 8–16, telefonnummer 0444 555 360. Närmare information om vaccinationerna finns på Lovisa stads webbplats:  loviisa.fi/sv/coronavaccination.

Coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk fortsätter – personer i ålder 65–69 år kan välja vaccin, vaccinationerna utvidgas till att omfatta personer i ålder 16–17 år som hör till en riskgrupp

Personer i ålder 65–69 från och med maj kan få mRNA-vaccin (Pfizer Biontechs och Modernas vaccin), ifall den som ska vaccineras så önskar. För denna åldersgrupps invånare i Lovisa och Lappträsk används Modernas vaccin om personen önskar få mRNA-vaccin. Vaccinationerna utvidgas till att omfatta personer i ålder 16–17 år, som hör till en riskgrupp. I … Läs mer