Välfärdsområdesvalets egentliga valdag är 23.1.2022

Välfärdsområdesvalet ordnas den 23.1.2022 klockan 9–20. På den egentliga valdagen kan man rösta endast i sin egen vallokal. Din vallokal anges på det meddelande om rösträtt (meddelandekortet) som du fått per post. Röstningsställen på valdagen är: Lappträsk södra röstningsområde            F.d. brandstation i Hindersby, Hindersbyvägen 535 Lappträsk mellersta röstningsområde      Kommungården, Lappträskvägen 20 A Lappträsk västra röstningsområde           … Läs mer

Regionförvaltningsverkets kungörelse

Meddelande om kungörelse Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen Sökande:  Malén Maatalous Oy Dnr:  ESAVI/39854/2021 Ärende:  Ändring av verksamheten på ett djurstall, Lappträsk Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 19.1-25.2.2022 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om … Läs mer

I Lovisa begränsas spårningen av coronavirussmittor och sättande i karantän

På grund av den kraftiga ökningen av coronavirussmittor är man även i Lovisa tvungen att begränsa spårningen av exponerade kontakter och sättande av dem i karantän. Smittfallen blir kända med en fördröjning och man klarar inte av att i efterhand förebygga spridningen av smittor med karantänbestämmelser som fattas efter den egentliga karantäntiden löpt ut. – … Läs mer

Info 10.1.2022

Fler restriktioner och rekommendationer i Lappträsk på grund av coronapandemin  På grund av den förvärrade coronapandemin kommer ytterligare restriktioner och rekommendationer att träda i kraft i Lappträsk. Alla offentliga evenemang och offentliga sammankomster inomhus är förbjudna genom ett beslut av regionförvaltningsverket i Södra Finland fram till den 31.1.2022. Obs: Kommunen rekommenderar även att privata evenemang … Läs mer

VÄLFÄRDSOMRÅDESVALET 2022

Genom social- och hälsovårdsreformen inrättas i Finland 21 välfärdsområden till vilka ansvaret för organiseringen av social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs från kommunerna. Östra Nylands välfärdsområde består av följande kommuner i landskapet Nyland: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Välfärdsområdesvalet förrättas med de arrangemang som epidemiläget kräver. Förhandsröstning Förhandsröstningen i kommunen ordnas enligt … Läs mer