Vi söker teknisk direktör

Lilla men naggande goda östnyländska LAPPTRÄSK KOMMUN söker teknisk direktör till ordinarie tjänsteförhållande Tekniska direktören leder tekniska sektorn och är medlem i kommunens ledningsgrupp.  Till tekniska sektorn hör bl.a. förvaltning, underhåll och byggande, fastighetsunderhåll, skötsel av kommunens infrastruktur och vattentjänst. Tekniska direktören fungerar som föredragande och sekreterare i tekniska nämnden och är förman för den … Läs merVi söker teknisk direktör

Kommungården i Lappträsk är stängd mellan tiden 29.6-26.7.2020

Tekniska väsendets jour för felanmälning svarar 29.6-17.7 vid numret 044 720 8652 och 20.7-24.7 vid numret 044 720 8667 och veckoslutsjour från fredag kl 13.30 till måndag kl 7 vid numret 0400 196 643. Vid behov av hjälp- och vårdtjänster för äldre som bor hemma kan man vara i kontakt med: Hemvårdens teamledare Vilma Leivonen … Läs merKommungården i Lappträsk är stängd mellan tiden 29.6-26.7.2020

Vi söker en byråsekreterare

Vi söker en BYRÅSEKRETERARE Befattningsbeskrivning Byråsekreterarens uppgifter är till största delen inom bildningsväsendet. Bildningsväsendet ordnar småbarnsfostran, för- och grundundervisning, samt tjänster för ungdomsväsendet, biblioteket och kulturväsendet i Lappträsk. Byråsekreteraren ingår också i byråsekreterarteamet som handhar servicepunkten i kommungården i Lappträsk. Till byråsekreterarens uppgifter hör att fungera som huvudanvändare för elevförvaltnings programmet Multi Primus, ansvarig användare … Läs merVi söker en byråsekreterare