Kommunens sommararbetsunderstöd 2023

Kommunens sommararbetsunderstöd kan sökas av företag, föreningar och lantbruksföretagare från Lappträsk t.o.m. den 16.6.2023. Understödets storlek är 200 € per sysselsatt ungdom från Lappträsk. Kommunen har reserverat medel för att … Läs mer

Byggnadstillsynens närdag i Lappträsk 9.1.2023

Ledande byggnadsinspektör Anne Kanervala och miljövårdsinspektör Maija Lehtomäki från Lovisa stad är anträffbara i Lappträsk kommunkansli måndagen den 9.1. kl 9-15. Välkommen och diskutera!

Övergång till Östra Nylands välfärdsområde 1.1.2023

Ansvaret för social- och hälsovårdens och räddningsväsendets tjänster övergår från kommunerna till välfärdsområdena 1.1.2023. Omställningen gäller Räddningsverket i Östra Nyland och de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna i kommunerna inom Östra … Läs mer