Kommunens sommararbetsunderstöd 2024

Kommunens sommararbetsunderstöd kan sökas av företag, föreningar och lantbruksföretagare från Lappträsk t.o.m. den 14.6.2024. Understödets storlek är 200 € per sysselsatt ungdom från Lappträsk. Kommunen har reserverat medel för att … Läs mer

Byggnadstillsynens närdag i Lappträsk 8.5.

Ledande byggnadsinspektör Anne Kanervala och miljövårdsinspektör Maija Lehtomäki från Lovisa stad är anträffbara i Lappträsk kommunkansli onsdagen 8.5. kl 9-15. Välkommen och diskutera!