Byggnadstillsynens närdag i Lappträsk 4.10.

Ledande byggnadsinspektör Anne Kanervala och miljövårdsinspektör Maija Lehtomäki från Lovisa stad är anträffbara i Lappträsk kommunkansli igen imorgon tisdagen den 4.10. kl 9-15. Välkommen och diskutera!

Donation till Hilda Käkikoski skola, Porloms enhet

Torsdagen den 22.9.2022 donerade Fastighets Ab Porlammin Taitotalos styrelse 2400 euro till Hilda Käkikoski-skolans filial i Porlom. Bildningsdirektör Pia Kokko tog emot donationen på kommunens vägnar: ”Kommunen, skolan och särskilt … Läs mer

Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen

Sökande       Jordbrukssammanslutning Pockar Gård Dnr                ESAVI/26333/2022 Ärende         Ändrande av miljötillståndet för djurskydd och miljötillstånd för biogasanläggning, Lappträsk Tillståndsansökan … Läs mer

Bildningsnämndens avgifter och taxor

Under sitt möte nyligen såg bildningsnämnden över taxor och avgifter på verksamhet. Bland annat granskades avgifter för användningen av nya och gamla konditionssalen, biblioteksavgifter och eftermiddagsverksamhet. Bildningsnämnden granskade senast dem … Läs mer

Den nationella minnesveckan firas 20.9-26.9.2022

Den nationella minnesveckan firas 20.9-26.9.2022. Årets tema är ”Att leva bra i ett minnesvänligt samhälle”. Lappträsk gruntrygghetstjänster ordnar tillsammans med Helsingfors och Östra Nylands Minneslots en föreläsning om minnessjukdomar och … Läs mer