Årskurs 7-9 i Harjurinteen koulu överförs till distansundervisning för perioden 20.-23.10.2020

En coronavirusinfektion och massexponering har rapporterats i högstadiet i Harjurinteen koulu. Situationen är ännu inte allvarlig. Eftersom eleverna rör sig nära varandra och matsituationerna är trånga, har utbildningschefen i samråd med pandemigruppen och rektorerna beslutat för säkerhetens skull att överföra de allmänna årsklasserna 7-9 i Harjurinteen koulu till distansundervisning  för tiden 20.-23.10.2020. -dirtributionen av mat … Läs mer Årskurs 7-9 i Harjurinteen koulu överförs till distansundervisning för perioden 20.-23.10.2020

Lappträsk kommun rekommenderar att man undviker privata tillställningar för över 20 personer

Lovisa stad har utfärdat en rekommendation att privata tillställningar för över 20 personer undviks i enlighet med regeringens riktlinje den 15.10.2020. Lappträsk kommun stöder rekommendationen. Enligt ett meddelande från Lovisa stad är Lovisa och Nyland nu i ett upptrappningsfas. Förra veckoslutet konstaterades flera fall av coronavirussmitta i Lovisa, och av dem härrör merparten från en … Läs mer Lappträsk kommun rekommenderar att man undviker privata tillställningar för över 20 personer

Medborgarinstitutets meddelande

Medborgarinstitutets undervisning 19.10-1.11.2020  Medborgarinstitutets kurser hålls inte som närundervisning då Lappträsk kommuns utrymmen är stängda 19.10-1.11.2020. De flyttas till ett senare tillfälle eller hålls som distansundervisning. Kursdeltagare får ett meddelande om arrangemangen för den egna kursen. Undantag är kurser som hålls utomhus, de kan fortsätta normalt.  Tilläggsuppgifter: Rektor Merja Sillanpää , 040 663 2840 och vicerektor Tanja … Läs mer Medborgarinstitutets meddelande

Info till musikinstitutets lärare, elever och vårdnadshavare

Lappträsk kommuns utrymmen är stängda för utomstående användare under tiden 19.10.2020-1.11.2020. Det här betyder för den grundläggande konstundervisningens del i Lappträsk kommun att musikinstitutet övergår till distansundervisning eller andra utrymmen. Mera info ges av biträdande rektor Johanna Lönnfors (040-4899582, johanna.lonnfors@porvopo.fi) och byråsekreterare Jaana Ögård (040-3549003, jaana.ogard@porvoo.fi). Lärarna Marja Pohjola (marja.pohjola@porvoo.fi), Emmi-Liina Vakkuri-Johansson (emmi-liina.vakkuri-johansson@porvoo.fi) och Ilona … Läs mer Info till musikinstitutets lärare, elever och vårdnadshavare

Avvikande från tidigare information är fullmäktiges möte och informationstillfället onsdag 21.10.2020 inte öppna för allmänheten.

Avvikande från tidigare information är fullmäktiges möte och informationstillfället onsdag 21.10.2020 inte öppna för allmänheten. Detta pga det rådande coronaläget. Mötet och informationstillfället strömmas via nätet på kommunens webb-plats. Länk till strömningen publiceras på onsdagen. Kl. 16-17 berättar vi om utvärderingsförfarandet i fråga om kommuner som har en speciellt svår ekonomisk ställning som inleddes i … Läs mer Avvikande från tidigare information är fullmäktiges möte och informationstillfället onsdag 21.10.2020 inte öppna för allmänheten.

Marktäktslov för Matti Viren Oy

Beslut enligt marktätslagen / marktätslov Lovisas byygnads- och miljönämnd har 8.10.2020 § 61 fattat ett beslut  enligt marktäktslagen (555/1981) § 4 om marktäktslov för Matti Viren Oy i Lappträsk i Porlom. Martäktsområdet är på fastigheterna  Santala 407-409-12-8 och Santala 2 407-409-12-35, i Porlom, address Porlomvägen 691. Denna kungörelse och beslutet hålls framlagda 16.10.-23.11.2020 på Lappträsk kommuns webbplats … Läs mer Marktäktslov för Matti Viren Oy

Lovisavikens skola och Haddom skola övergår till distansundervisning 20.10.2020

Lovisa stad meddelar 16.10.2020 Lovisavikens skola och Haddom skola övergår efter höstlovet till distansundervisning 20.10.2020. I båda skolor konstaterades 15.10.2020 ett fall av coronavirussmitta. I Lovisavikens skola ges undervisningen på distans 20–23.10.2020 och i Haddom skola 20–22.10.2020. Högstadieskolan Lovisavikens skola finns i Lovisa centrum och Haddom skola är en lågstadieskola. Mer information: utbildningschef Timo Tenhunen, tfn 0440 555 … Läs mer Lovisavikens skola och Haddom skola övergår till distansundervisning 20.10.2020