Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kuuluttaa

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää vuonna 2021 yhteensä 0,9 miljoonan euron edestä avustuksia asumisneuvojatoimintaan, mikäli eduskunta osoittaa vuoden 2021 talousarviossa tarkoitukseen määrärahavaltuuden. Vuoden 2021 määräraha koskeva haku on auki 7.12.2020- 15.1.2021. Lisätietoja avustuksesta ja sen hakemisesta löytyy ARAn sivuilta: http://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Muut_avustukset/Avustus_asumisneuvontatoimintaan Hakemukset tulee toimittaa ARAlle määräpäivään mennessä osoitteeseen: Vesijärvenkatu 11 A, PL 30, 15141 Lahti … Lue lisää

Lapinjärven kunnan koronatiedottaminen

Lapinjärven kunta tiedottaa yleisesti koronatilanteesta kotisivujen ja facebookin kautta sekä tarkemmin suoraan niille keitä asia koskee. Koulujen ja päiväkodin osalta käytämme tiedotuskanavana oppilastietojärjestelmä Wilmaa. Muutoin tiedotamme suoraan asiakkaille yksiköiden kautta tai puhelimitse. Huomioimme tiedotuksessamme yksilöiden terveystietojen suojan ja tiedotamme ainoastaan siinä laajuudessa, kun se on yleisen edun mukaista ja yksilönsuoja sen mahdollistaa.

Vierailukielto Loviisan terveyskeskuksen osastolla

Koronavirusepidemiatilanne on pahentunut koko maassa, mutta erityisesti Uudellamaalla, Uusimaa on epidemian leviämisvaiheessa. Vierailut terveyskeskuksen osastolla altistavat sekä henkilökuntaa että potilaita mahdolliselle koronavirustartunnalle. Varmistaaksemme potilaiden ja työntekijöidemme turvallisuuden olemme asettaneet vierailukiellon terveyskeskuksen osastolle ajalle 5.12 – 20.12.2020. Vierailukielto ei koske saattohoidossa olevien potilaiden omaisia, näistä käynneistä sovitaan erikseen hoitohenkilökunnan kanssa. Vierailuohje päivitetty 2.12.2020 Loviisan pandemiaohjausryhmän toimesta

ELY-keskus Uusimaan kuulutus

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointia täydennetty – muutoksista voi kommentoida 24.11.-31.12.2020. ELY Viestintä Uusimaa

Aluehallintoviraston tiedote

Kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla maanantaista 30.11. alkaen – pienemmistäkin tilaisuuksista tulisi järjestää vain välttämättömät ja erityisin järjestelyin Aluehallintoviraston tiedote

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös / meluilmoitus

Loviisan kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja on 26.11.2020 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta Porlammin kartanon tekemästä ilmoituksesta, joka koskee melua aiheuttavaa tilapäistä murskaustyötä. Päätös mahdollistaa toiminnan aloittamista mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Työalue sijaitsee Porlammin kartanon alueella, Lapinjärvellä, Mäkijärventien varrella, alueella missä harjoitetaan maa- ainesten ottoa. Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 27.11.2020–4.1.2021 Loviisan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.loviisa.fi. … Lue lisää