Kouvolan kaupunki/Kymen jätelautakunta tiedottaa 31.5.2023

Uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.6.2023 Kymen jätelautakunnan uudistetut jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.6.2023. Muutoksia tuli mm. biojätteiden erilliskeräysvelvoitteisiin ja jäteastioiden tyhjennysvälivaihtoehtoihin. Jätehuoltomääräykset koskevat pääosin asuinkiinteistöjen jätehuoltoa Kouvolassa, Kotkassa, Haminassa, Iitissä, Miehikkälässä, … Lue lisää

Valtatien 6 parantaminen Pukaron kohdalla, Lapinjärvi

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. Uudenmaan ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen … Lue lisää

Kuulutus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö Uudenmaan ELY-keskus on 28.4.2023 antanut ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. … Lue lisää

Kymen jätelautakunta tiedottaa jätemaksutaksasta

Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys jätemaksutaksasta 1.7.2023 alkaen. Esitys koskee mm. jätteenkuljetuksen eli jäteastian tyhjennysmaksuja Haminan, Iitin, Kotkan, Kouvolan, Lapinjärven, Miehikkälän, Mäntyharjun, Pertunmaan, Pyhtään ja Virolahden kunnissa. Kuljetustaksa sisältää loppujäteastian … Lue lisää