Uusimaa-ohjelma 2022–2025:n luonnos on nähtävillä 4.10.–3.11.2021

Uusimaa-ohjelma on maakuntaohjelma, joka sisältää maakunnan vision vuoteen 2030 sekä painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2022–2025. Uudenmaan maakuntahallitus on 27.9.2021 hyväksynyt asiakirjat lähetettäväksi lausunnoille ja asetettavaksi julkisesti nähtäville 4.10.–3.11.2021. Ohjelman on laatinut Uudenmaan liitto yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen, maakunnan kuntien, yritysten, koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä järjestöjen kanssa. Aineistoon voi tutustua Uudenmaan liiton verkkosivuilla osoitteessa www.uudenmaanliitto.fi/uusimaaohjelma2022. Asiakirjoista … Lue lisää

KUTSU TIESUUNNITELMAN ESITTELYYN TIETOVERKOSSA

Valtatien 6 parantaminen Pukaron kohdalla, Lapinjärvi, tiesuunnitelma Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) laatii tiesuunnitelmaa Valtatien 6 parantaminen Pukaron kohdalla, Lapinjärvi. Tiesuunnitelman tarkoituksena on parantaa valtatien 6 liikenneturvallisuutta Koivistontien liittymän kohdalla rakentamalla valtatielle pääsuunnasta erotettu oikealle kääntymiskaista. Samalla Koivistontieltä oikealle kääntyville toteutetaan saarekkeellinen ”vapaa oikea” -järjestely valtatielle 6 pohjoiseen. Tiesuunnitelmaluonnosta esitellään 13.10. – 29.10.2021 välisenä … Lue lisää

Lapinjärven hoitokalastus lähestyy.

Lapinjärven hoitokalastus 4.-5.10. lähestyy! Kalastus aloitetaan klo 9 aikoihin veneiden laskulla Kirkonkylän venerannassa. Kalastajat tulevat maihin puolilta päivin ja kello 16 aikoihin. Seuraamalla Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojelu ry:n fb-sivuja näet tarkat ajat kumpanakin päivänä. Päivän päätteeksi on mahdollista hakea saaliskaloja kotitarvekäyttöön ja tavata Lapinjärven kunnostushankkeen koordinaattori ja toiminnanjohtaja. Huomiothan, että kalat ovat pientä … Lue lisää

Destian tasoristeystyö

Suoritamme Lipon tasoristeyksen korjausta ma – ti yö 11.10.2021 klo 18:00 – 12.10.2021 klo 09:00, sekä 14.10 asfaltointia säävarauksella iltatyönä. Ajosilloista pääsee kulkemaan työn aikana, myös raskaat ajoneuvot. Ainoastaan noin tunnin ajan raiteen tuennan aikana tie kokonaan suljettu noin klo 00:00 – 03:00 välillä, jona aikana lähin kiertotie kreiviläntieltä asematien kautta Porlammille päin.

Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta

Viiskivi Oy (Markku Kantola) hakee Myrskylän kunnan maa-aineslupaviranomaiselta lupaa ottaa maa-aineksia Kapsan tilalla (504-405-23-169) Myrskylässä. Ottamisalueen pinta-ala on 4,0 ha ja haettu kokonaisottomäärä on 400 000 m3 10 vuoden aikana. Alueella on voimassa oleva ympäristölupa kallion louhinnalle ja murskaukselle ja alueen maa-ainesten ottolupa päättyy vuonna 2022. Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävillä 9.9.-18.10.2021 välisenä aikana sähköisesti osoitteessa … Lue lisää