Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 6.2.-14.3.2024 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Ympäristönsuojelulain … Lue lisää

KUULUTUS YMPÄRISTÖLUVAN MUUTOSHAKEMUKSESTA (YSL 89 §)

Myrskylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on vireillä ympäristönsuojelulain 89 § mukainen muutoshakemus Myrskylän kunnan Myrskylän kylän kiinteistöllä Kapsa (504-405-23- 169). Kuulutuksen julkaisupäivä: 17.1.2024. Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. … Lue lisää

Presidentinvaalit 2024

Ennakkoäänestys Ennakkoäänestys järjestetään kunnassa seuraavasti: Lapinjärven kunnantalo, Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi. Ensimmäinen vaali ke 17.1. – to 18.1. klo 9-16, pe 19.1. klo 9-14, la 20.1.-su 21.1. klo 10-14, … Lue lisää

ELY-keskuksen kuulutus vesienhoidon järestämisestä

Uudenmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana. Uudenmaan kunnat kuuluvat pää-osin … Lue lisää

Ilmoitus kuulemisesta, joka koskee Suomen meriympäristön tila 2024-arviota.

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ympäristöministeriö pyytävät palautetta kuulemisaineistosta 15.12.2023-15.3.2024 välisenä aikana. Kuultavana oleva aineisto tausta-asiakirjoineen on luettavissa verkkosivustolla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito, jossa ovat myös ohjeet palautteen antamiseksi. Kuulutus_meren tila_FI