Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana Jätehuollon palvelutasomääritys vuosille 2023-2024 sekä jätetaksa alkaen tammikuusta 2023.

Jätehuollon palvelutasossa määritellään Kymen jätelautakunnan alueen kuntien asukkaille tarjottavat jätehuoltopalvelut sekä niiden taso. Jätelainsäädännön muutoksen myötä palveluihin on tulossa muutoksia. Jätteenkuljetusjärjestelmä muuttuu kunnan eli Kymenlaakson Jäte Oy:n järjestettäväksi bio- ja … Lue lisää