ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

Lapinjärven valtuuston on 5.6.2024 § 11 hyväksynyt Husulanmäen asemakaavan muutoksen. Päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä 10.6.2024 alkaen kunnan kotisivuilla. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja … Lue lisää

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä

Askolan rakennus- ja ympäristöjaosto on 30.5.2024 § 42 myöntänyt Markku Kantolalle muutokset ympäristölupaan Myrskylässä tilalla Kapsa (504-405-23-169). Luvan kiinteistötiedot on päivitetty, lupamääräyksiä on muutettu voimassa olevaa maa-aineslupaa vastaaviksi, toiminta-aikoja on … Lue lisää