Biojätteiden erilliskeräystä ollaan laajentamassa taajamien omakoti- ja paritaloihin vuosina 2024-2026

Uudet jätehuoltomääräykset ovat valmisteilla Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiä päivitetään vastaamaan jätelainsäädännössä tapahtuneita muutoksia sekä muita havaittuja muutostarpeita. Muutokset koskevat mm. biojätteen erilliskeräysvelvollisuuden laajenemista omakoti- ja paritaloihin sekä jäteastioiden tyhjennysvälejä. Jäteastioiden tyhjennysvälivaihtoehtoja … Lue lisää

Kuulutus vireillä olevista jätehuoltomääräyksistä

Kymen jätelautakunnassa on vireillä jätelain 91 §:n mukaisten jätehuoltomääräysten muuttaminen jätelainsäädännön muutoksia vastaavaksi. Muutokset koskevat mm. biojätteen erilliskeräysvelvollisuuden laajenemista omakoti- ja paritaloihin sekä jäteastioiden tyhjennysvälejä. Jätehuoltomääräykset koskevat pääosin asukkaiden ja … Lue lisää

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös / yleinen ilmoitusmenettely

Loviisan kaupungin ympäristöpäällikkö on 7.2.2023 tehnyt päätöksen (YL-42-434-2023-1) ympäristönsuojelulain (527/2014) 115a §:n mukaisesta Crista Hällforsin tekemästä ilmoituksesta, joka koskee eläinsuojan ympäristöluvan muuttamista. Eläinsuoja sijaitsee kiinteistöllä 407-402-2-47, Harsböle, Lapinjärvi. Tämä kuulutus … Lue lisää