Valtatien 6 parantaminen Pukaron kohdalla, Lapinjärvi, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. Kuulutus julkaistaan 5.5.2022, Uudenmaan ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa … Lue lisää

ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN (MRA 93§) RISTISILLAN ALUE

RISTISILLAN YRITYSALUEEN MUUTOS JA LAAJENNUS Lapinjärven valtuuston on 20.4.2022 § 7 hyväksynyt Ristisillan yritysalueen asemakaava muutoksen ja laajennuksen. Valtuuston hyväksymispäätös 20.4.2022 Kaavakartta Kaavaselostus liitteineen

Aluehallintovirasto, ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija:     Malén Maatalous Oy Dnro:        ESAVI/39854/2021 Päätösnro: 101/2022 Asia:          Eläinsuoja toiminnan muuttaminen, Lapinjärvi Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi jukisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 29.3.-5.5.2022 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteen olevassa valitusosoituksessa.

Koskenkylänjoen kalatalousalue

KUTSU KOSKENKYLÄNJOEN KALATALOUSALUEEN YLEISKOKOUKSEEN Koskenkylänjoen kalatalousalueen sääntömääräinen yleiskokous pidetään keskiviikkona 6.4.2022, klo 18.00 Lapinjärven Wasargårdissa (os. Järventaustantie 22, 07800 Lapinjärvi). Kokoukseen on mahdollista osallistua myös Teams-etäyhteyden kautta. Etäosallistumisesta tulee tehdä ilmoitus toiminnanjohtajalle sampo.vainio@vesi-ilma.fi tai 050-592 2514 viimeistään tiistaina 5.4.2022 klo 18:00. Mahdolliset äänestykset ja vaalit kokouksessa järjestetään erikseen sovittavalla tavalla. Äänioikeutetut etäosallistujat osallistuvat tarvittaessa lähettämällä … Lue lisää

Kuulutus eläinsuojan ilmoituksesta

Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle on toimitettu ympäristönsuojelulain (527/2014) ja ympäristönsuojeluasetuksen (138/2019) mukainen ilmoitus eläinsuojasta. Ilmoitus koskee lypsykarjanavetan laajennusta. Hakija Maatalousyhtymä Järvinen Aaro, Järvinen Oskar ja Järvinen Riitta Supliikintie 63 07820 Porlammi Y-tunnus: 3183201  Toiminnan sijainti Lapinjärven kunta, Porlammin kylä Kumpulankuja 53 07820 Porlammi Kiinteistön rekisterinumero 407-409-32-59  Tiivistelmä Maatalousyhtymä Järvinen Aaro, Järvinen Oskar ja Järvinen … Lue lisää