Ristisillan asemakaavan muutos ja laajennus

Lapinjärven tekninen lautakunta on kokouksessaan 2.7.2021 § 45 päättänyt asettaa otsikossa mainitun kaavamuutoksen ja -laajennuksen luonnoksen yleisesti nähtäville MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti. Kunnan tavoitteena on päivittää Ristisillantien alueen nykyinen asemakaava ja laajentaa sitä samalla itään sekä länteen päin. Alueesta on tarkoitus muodostaa vetovoimainen kokonaisuus yrityselämän tarpeisiin hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Kaavaluonnosta koskevat … Lue lisää

Koskenkylänjoen kalataloudellinen yhteistarkkailu

Asia      Esitys Koskenkylänjoen kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaesitykseksi Hakija  Loviisan kaupunki, Lapinjärven kunta ja Myrskylän kunta Dnro     VARELY/19/2021 Kuulutuksen ja asiakirjojen nähtävilläpito  Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomainen antaa yllä mainitun asiakirjan tiedoksi julkisella kuulutuksella ELY-keskuksen verkkosivuilla. Kuulutus ja tarkkailuohjelmaesitys pidetään nähtävillä 7.7.2021 – 15.8.2021 osoitteessa www.ely-keskus.fi -> Varsinais-Suomi -> Ajankohtaista -> Kuulutukset.

Resultatet i kommunalvalet 2021

Kuulutus  / kungörelse Vaalilain 95 § nojaten on Lapinjärven keskusvaalilautakunta vahvistanut Lapinjärven kunnan valtuuston vaalien vaalituloksen kaudelle 2021-2025 seuraavasti: I stöd av ValL 95 § har centralvalnämnden i Lappträsk fastställt valresultatet för val av fullmäktige i Lappträsk kommun för mandatperioden 2021-2025 enligt följande:   Järjestys Ordningsföljd Ehdokas Kandidat Ryhmä Grupp Äänet Röster Vertausluku Jämförelsetal   … Lue lisää

Kuntavaalien 2021 tulos

Kuulutus  / kungörelse Vaalilain 95 § nojaten on Lapinjärven keskusvaalilautakunta vahvistanut Lapinjärven kunnan valtuuston vaalien vaalituloksen kaudelle 2021-2025 seuraavasti: I stöd av ValL 95 § har centralvalnämnden i Lappträsk fastställt valresultatet för val av fullmäktige i Lappträsk kommun för mandatperioden 2021-2025 enligt följande: Järjestys Ordningsföljd Ehdokas Kandidat Ryhmä Grupp Äänet Röster Vertausluku Jämförelsetal 1. 6 … Lue lisää