Ympäristönsuojelulain mukainen päätös / meluilmoitus

Loviisan kaupungin ympäristöpäällikkö on 18.7.2022 tehnyt päätöksen (YL-12-434-2022-7) ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §: n mukaisesta Lapinjärven kunnan tekemästä ilmoituksesta, joka koskee tilapäistä melua aiheuttavaa tapahtumaa. Päätös mahdollistaa tapahtuman järjestämisen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Melua aiheuttavat Lukkarinpuistossa osoitteessa Lukkarinpolku 1-3 järjestettävät elokuvanäytökset ja musiikkitapahtuma perjantaina 12.8.2022 ja lauantaina 13.8.2022. Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 20.7.–26.8.2022 Lapinjärven kunnan … Lue lisää

Ilmoita kompostoinnista 1.1.2023 mennessä

Kompostointi-ilmoituslomake on julkaistu Kymen jätelautakunnan nettisivuilla. Ilmoita kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle, kun kompostoit keittiössä syntyvät biojätteet asuinkiinteistöllä. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös vapaa-ajan kiinteistöjä ja perustuu jätelainsäädäntöön. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tehdä ilmoitusta. Kompostointi-ilmoituslomake löytyy Asiointi – Kymen jätelautakunta (kymenjatelautakunta.fi) Saapuneiden ilmoitusten käsittely aloitetaan syksyllä 2022. Ilmoituksissa annetut tiedot tallennetaan jätehuoltoviranomaisen kompostointirekisteriin. Rekisterin avulla seurataan jätteiden hyötykäyttöä ja voidaan … Lue lisää

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös ilmoituksenvaraisesta eläinsuojasta

Loviisan kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja on 3.6.2022 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 §:n mukaisesta Maataousyhtymä Järvinen Aaro, Oskar ja Riitta tekemästä ilmoituksesta, joka koskee eläinsuojaa. Kyse on uudesta lypsylehmä ja vasikka navetasta. Päätös mahdollistaa toiminnan aloittamisen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnan sijoituspaikka on Kumpulankuja 53, 07820 Porlammi, kiinteistöllä 470-409-32-59, Lapinjärvellä. Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 6.6-18.7.2022 Lapinjärven … Lue lisää

Valtatien 6 parantaminen Pukaron kohdalla, Lapinjärvi, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. Kuulutus julkaistaan 5.5.2022, Uudenmaan ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa … Lue lisää

ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN (MRA 93§) RISTISILLAN ALUE

RISTISILLAN YRITYSALUEEN MUUTOS JA LAAJENNUS Lapinjärven valtuuston on 20.4.2022 § 7 hyväksynyt Ristisillan yritysalueen asemakaava muutoksen ja laajennuksen. Valtuuston hyväksymispäätös 20.4.2022 Kaavakartta Kaavaselostus liitteineen