Ramboll Finland Oy on jättänyt rakennuslupahakemuksen

Ramboll Finland Oy on jättänyt maankäyttö- ja rakennuslain 125. §:n mukaisen rakennuslupahakemuksen 407-2023-10 koskien kiinteistöllä 407-405-7-130 (Suurniityntie, 07800 Lapinjärvi) sijaitsevan uuden puhdistamon rakentamista. Hakemus kuulutetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 § … Lue lisää

Kouvolan kaupunki/Kymen jätelautakunta tiedottaa 31.5.2023

Uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.6.2023 Kymen jätelautakunnan uudistetut jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.6.2023. Muutoksia tuli mm. biojätteiden erilliskeräysvelvoitteisiin ja jäteastioiden tyhjennysvälivaihtoehtoihin. Jätehuoltomääräykset koskevat pääosin asuinkiinteistöjen jätehuoltoa Kouvolassa, Kotkassa, Haminassa, Iitissä, Miehikkälässä, … Lue lisää

Valtatien 6 parantaminen Pukaron kohdalla, Lapinjärvi

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. Uudenmaan ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen … Lue lisää