Valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen päätöksestä 6.2.2024

Luvan hakija Lapinjärven kunta on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 6.2.2024 nro 28/2024. Päätös koskee Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon toiminnan muuttamista sekä toiminnan aloittamislupaa, Lapinjärvi.

Julkinen kuulutus

Liite Bilaga