Destias plankorsningsreparation

Vi reparerar Lippo-övergången mån- och tisdag natt 11.10.2021 kl. 18.00 – 12.10.2021 kl. 09.00, samt 14.10 asfaltering på kvällen med väderreservation. Under arbetet kommer uppfarterna att vara tillgängliga även för tunga fordon. Under arbetet med att stödja spåret kommer vägen att vara helt avstängd under cirka en timme mellan kl. 00.00 och 03.00. Den närmaste … Läs mer

Kungörelse om marktätsansökan

Viiskivi Oy (Markku Kantola) ansöker om tillstånd, av marktäktsmyndighet i Mörskom kommun, för att idka marktäkt på lägenheten Kapsa (504-405-23-169) i Mörskom. Täktområdets areal är 4,0 ha och den ansökta täktmängden är 400 000 m3 under 10 års tid. För området gäller ett miljötillstånd för bergsbrott och krossning. Marktäktstillståndet går ut år 2022. Ansökningsdokumenten med … Läs mer

Ändring och utvidgning av detaljplanen för Korsbro-området

Vid sitt möte den 2 juli 2021 har Tekniska nämnden i Lappträsk i § 45 beslutat att offentliggöra förslaget till ändring och utvidgning av den detaljplan som nämns i titeln i enlighet med § 62 i Mark-ByggL och § 30 i MarkByggF. Kommunens mål är att uppdatera den aktuella detaljplanen för Korsbro-området och samtidigt utöka … Läs mer

Meddelande om anhängigt ärende Forsby å fiskeriekonomiskt samkontrollplan

Ärende      Ett förslag till fiskeriekonomiskt samkontrollprogram för Forsby å Sökande   Lappträsk kommun, Mörskom kommun och Lovisa Stad Dnr             VARELY/19/2021 Tillgänglighet Kungörelsen och kontrollplanförslaget finns tillgängligt under tiden 7.7.–15.8.2021 på NTMcentralens internetsida: www.ntm-centralen.fi  Egentliga Finland  Aktuellt  Kungörelser och anmälningar.