Förbättring av riksväg 6 vid Pukaro, Lappträsk, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland publicerar på sitt informationsnät en kungörelse enligt lagarna om trafiksystem och landsvägar (503/2005) samt enligt förvaltningslagen 62 a §, som berör godkännande av vägplanen i rubriken. NTM-centralen offentliggör ärendet genom en offentlig kungörelse så som det i förvaltningslagen har stiftats samt genom att publicera kungörelsen i flera lokala … Läs mer

Regionförvaltningsverket, beslut enligt miljöskyddslagen

Sökande:     Malén Maatalous Oy Dnr:              ESAVI/39854/2021 Beslutsnr:    101/2022 Ärende:        Ändring av verksamheten på ett djurstall, Lappträsk Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvalningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 29.3.-5-5-2022 på adressen https://ylupa.avi.fi Anvisningar om hur man överklagar finns … Läs mer

Forsbyås fiskeområde

Forsbyås fiskeriområde håller stämma onsdag den 6.4.2022 kl. 18:00 i Wasargård, Nystugavägen 22, Lappträsk. Fullmakten granskas från kl. 17:30. Det är också möjligt att delta i mötet på distans, via applikationen Teams. Förhandsanmälan är obligatorisk vid distansdeltagande. Anmäl dig till verksamhetsledaren, sampo.vainio@vesi-ilma.fi / 050-592 2514 senast 5.4.2022 kl. 18:00. Tilläggsinformation i slutet av kungörelsen. Mötesföredrag: … Läs mer

Kungörelse, anmälan om djurstall

Lovisa stads byggnads- och miljönämnd har mottagit en anmälan i enlighet med miljöskyddslagen (527/2014) och miljöskyddsförordningen (713/2014) om ett djurstall. Anmälan gäller en tillbyggnad till djurstallet för mjölkkor. Sökanden Maatalousyhtymä Järvinen Aaro, Järvinen Oskar ja Järvinen Riitta Suplikvägen 63 07820 Porlom FO-nummer: 3183201  Verksamhetens placering Lappträsk kommun, Porloms by Kumpulagränden 53 07820 Porlom Fastighetens rnr … Läs mer