Borgånejdens musikinstitut informerar 22.4.2021: Undervisningen öppnas ännu mera

Undervisningsarrangemangen fr.o.m. 26.4.  Individuell undervisning: Individuell undervisning för elever födda 2008 eller senare fortsätter som närundervisning, på lektioner är endast lärare och elev närvarande, samt ackompanjatör vid behov även elever i grundstudierna (valda genom inträdestest) som är födda 2007 eller tidigare återgår till närundervisning fr.o.m. må 26.4.2021 alla övriga elever födda 2007 eller tidigare fortsätter … Läs mer

Inlämnande av av kandidatlistor för kommunalvalet

I kommunalvalet som förrättas 13.6.2021 väljs 21 ledamöter till Lappträsk kommuns fullmäktige för en fyraårsperiod som börjar i juni 2021. Dessutom väljs ersättare för fullmäktigeledamöterna av de första icke invalda kandidaterna från varje valförbund, parti och gemensam lista i kommunalvalet ett lika stort antal som antalet ledamöter, dock minst två. En ledamot som blivit vald … Läs mer

Vi söker klasslärare, fast anställning

Vi behöver en utåtriktad, glad och samarbetsvillig kollega som tillsammans med oss vill utveckla skolan. Våra tyngdpunktsområden är idrott och digital kompetens. Behörighetskrav i enlighet med förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998. Lön enligt UKTA Tilläggsuppgifter ger skolföreståndare Ann-Mari Koivula ann-mari.koivula@lapinjarvi.fi tel. 044-7208696 eller direktör för bildningsväsendet Pia Aaltonen pia.aaltonen@lapinjarvi.fi 050-5439522 Läs mer … Läs mer

Vi söker klasslärare för tiden 1.8.2021-31.7.2022

Vi behöver en positiv och samarbetsvillig kollega för tiden 1.8.2021-31.7.2022, som tillsammans med oss vill utveckla skolan. Våra tyngdpunktsområden är idrott och digital kompetens. Behörighetskrav i enlighet med förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Vänligen lämna in din ansökan senast den 30.4.2021 via Kuntarekry. Godtagbart intyg om hälsotillstånd inlämnas innan befattningen tillträds. Enligt … Läs mer

Avbokning av reserverade salturer och stängning av fritidslokaler 15.4.-28.4.2021

Baserat på koronaepidemin (COVID-19) är det nödvändigt att begränsa fritidsaktiviteter och rekreationsanläggningar som förvaltas av kommunen. Genom ett beslut som fattades den 31 mars 2021 har Södra Finlands regionalförvaltningsverk beordrat stängning av kund-, deltagar- och väntrum som är öppna för allmänheten eller är avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets. Denna förordning förhindrar organiseringen av … Läs mer

Koronaviruset (COVID-19) sprider sig fortfarande i Finland. Åtgärder för att förebygga viruset har skissats upp i den kommunala ledningsgruppen den 6 april 2021 så att ungdomsgården kommer att stängas till den 28 april 2021. Beslutet stöder sig på de beslut som fattades av Södra Finlands regionalförvaltningsverk den 31 mars 2021. Tjänstemannabeslutet: NUORISOTILAN SULKEMINEN(på finska)

Stängning av biblioteken i Lappträsk för tiden 1.4.-28.4.2021

Den 31 mars 2021 utfärdade Södra Finlands regionalförvaltningverk ett beslut som ålägger operatörer i Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikt (HUS) att se till att allmänheten i öppna eller begränsade lokaler för kunder eller deltagare att nära kontakter mellan personer kan effektivt undvikas. Beslutet gäller följande aktörer: privata enheter, stiftelser och andra juridiska enheter, privata handlare, kommuner … Läs mer

Förbud att ordna offentliga evenemang och allmänna möten 15.4.-28.4.2021

Södra Finlands regionförvaltningsverk har (31 mars 2021) utfärdat en order där den förbjuder alla offentliga evenemang och allmänna möten som hålls inomhus och utomhus i Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikt enligt 58 § 1 mom. lagen om smittsamma sjukdomar. Offentliga evenemang och allmänna möten med högst 6 (sex) personer kan dock hållas inomhus och i regionalt … Läs mer

Organiserandet av fritidsaktiviteter för barn 15.4.-28.4.2021

Södra Finlands regionalförvaltningsverk har utfärdat (den 31 mars 2021) en order där den förbjuder alla offentliga evenemang och allmänna möten som hålls inomhus och utomhus i Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikt enligt 58 § 1 mom. lagen om smittsamma sjukdomar. Baserat på denna policy kan fritidsaktiviteter organiseras inomhus för barn födda 2008 och senare. Tjänstemanna beslut: … Läs mer