Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälan

Miljöchefen i Lovisa stad har 18.7.2022 fattat ett beslut (YL-12-434-2022-7) med anledning av Lappträsk kommunsanmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen (527/2014) om en tillställning som tillfälligt orsakar buller. Beslutet möjliggöratt inleda verksamheten trots eventuellt sökande av ändring. Buller orsakas av filmtillställningar och ett musikevenemang som ordnas i Kapellparken (Kapellgränd 1-3) fredag 12.8.2022 och lördag 13.8.2022. … Läs mer

Meddela oss om kompostering senast 1.1.2023

Blanketten för komposteringsanmälan har publicerats på Kymmene avfallsnämnds webbplats. Meddela avfallshanteringsmyndigheten om kompostering om du komposterar bioavfallet från köket på bostadsfastigheten. Anmälningsskyldigheten omfattar även fritidsfastigheter och grundar sig på avfallslagstiftningen. Gör ingen anmälan om du bara komposterar trädgårdsavfall. Blanketten för komposteringsanmälan finns på Ärendehantering – Kymmene avfallsnämnd (kymenjatelautakunta.fi). Vi börjar behandla inkomna anmälningar under hösten … Läs mer

Beslut enligt miljöskyddslagen om anmälningspliktiga djurstall

Miljövårdsinspektören i Lovisa stad har 3.6.2022 fattat ett beslut med anledning av jordbrukssammanslutningens anmälan enligt 115 § i miljöskyddslagen (527/2014) om djurstall. Meningen är att bygga en ny ladugård för mjölkkor och små  kalvar. Beslutet möjliggör att inleda verksamheten trots eventuellt sökande av ändring. Verksamheten ska placeras på Kumpulagränd i Porlom, på fastigheten 434-480-3-2, i … Läs mer

Förbättring av riksväg 6 vid Pukaro, Lappträsk, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland publicerar på sitt informationsnät en kungörelse enligt lagarna om trafiksystem och landsvägar (503/2005) samt enligt förvaltningslagen 62 a §, som berör godkännande av vägplanen i rubriken. NTM-centralen offentliggör ärendet genom en offentlig kungörelse så som det i förvaltningslagen har stiftats samt genom att publicera kungörelsen i flera lokala … Läs mer