Marktäktslov för Matti Viren Oy

Beslut enligt marktätslagen / marktätslov Lovisas byygnads- och miljönämnd har 8.10.2020 § 61 fattat ett beslut  enligt marktäktslagen (555/1981) § 4 om marktäktslov för Matti Viren Oy i Lappträsk i Porlom. Martäktsområdet är på fastigheterna  Santala 407-409-12-8 och Santala 2 407-409-12-35, i Porlom, address Porlomvägen 691. Denna kungörelse och beslutet hålls framlagda 16.10.-23.11.2020 på Lappträsk kommuns webbplats … Läs mer Marktäktslov för Matti Viren Oy