Laga kraft för detaljplanen i Korsbro

Fullmäktige har genom sitt beslut 20.4.2022 § 7 godkänt ändring och utvidgning av detaljplanen för Korsbro. Fullmäktiges beslut överklagades till förvaltningsdomstolen. Helsingfors förvaltningsdomstol har den 5.7.2023 avslagit besvären och inga … Läs mer