GODKÄNNANDE AV DETALJPLANEÄNDRING

Fullmäktige i Lappträsk har den 5.6.2024 § 11 godkänt Husulabackens detaljplaneändring. Beslutsprotokollet kommer att finnas framlagt till påseende på kommunens webbplats från och med den 10.6.2024. En kommunmedlem anses ha … Läs mer

Kungörelse om beviljat miljötisstånd

Byggnads- och miljösektionen i Askola har 30.5.2024 § 42 beviljat Markku Kantola ändringar av miljötillstånd på fastigheten Kapsa i Mörskom (504-405-23-169). Fastighetsuppgifterna i tillståndet har uppdaterats, tillståndsbestämmelserna har ändrats så … Läs mer