Bildningsnämndens föreningsunderstöd

Bildningsnämnden i Lappträsk anslår föreningsunderstöd att sökas. Ansökningstiden är 1.3–30.4.2022. 2022 års föreningsbidragsansökan lägger särskild vikt vid a) aktiviteter som främjar rörligheten och den fysiska livsstilen för lokalbefolkningen, och b) … Läs mer