Bildnings- och välfärdsnämndens mötesförfarande

Bildnings- och välfärdsnämnden beslutade på sitt sammanträde 17.1.2024 gällande mötesförfarandet under det pågående året enligt följande: Bildnings- och välfärdsnämndens beslut 17.1.2024 urtdrag (på finska) § 1