Fullmäktige sammanträder 13.12.2023 kl.18.00 på Församlingshemmet i Lappträsk

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 13.12.2023 med början kl. 18.00 i Församlingshemmet i Lappträsk, Lappträskvägen 24 b, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats..
Det justerade protokollet är publicerat på kommunens webb-plats under tiden 18.12.2023-23.1.2024.

Fullmäktigemötet är öppet för allmänheten.

Lappträsk 5.12.2023
Päivi Lempiö
Fullmäktiges ordförande