Premiering av Lappträsk årets idrottare, årets ungdomsidrottare och årets eldsjäl 2023

Bildnings- och välfärdsnämnden premierar årligen årets idrottare, årets unga idrottare och årets eldssjäl.

  • Den prisbelönta idrottaren ska vara registrerad i Lapinjärvi den 1 januari. under ett prisbelönt år.
  • Den tilldelade idrottaren måste följa bestämmelserna från den finska antidopningskommissionen ADT ry.
  • Om personen som ska utses till årets idrottare är under 18 år kommer inte årets unga idrottare att väljas separat.

Årets idrottare belönas med ett stipendium eller ett årligt gymkort. Årets unga idrottare belönas med ett stipendium.

Erkännandet av Årets elssjäl understryker vikten av hälsomotion samt en hälsosam livsstil. PHLU ger en medalj och ett diplom utan kostnad. Kriterierna för att premiera Årets eldssjäl är t.ex. att ta hand om sin egen friskvård på ett föredömligt sätt och att personen genom egen verksamhet främjar andra kommuninvånares friskvårdsmöjligheter.

Ansökan ska vara inlämnad till Bildnings- och välfärdsnämnden senast den 11 januari 2024. Ansökan skickas in med hjälp av ett elektroniskt formulär på:

Suomi-viestit
(formuläret kräver stark identifiering)

Mer information på kommunens hemsida: Premiering av Lappträsk Årets idrottare, Årets ungdomsarbetare och Året eldsjäl