Premiering av Lappträsk årets idrottare, årets ungdomsidrottare och årets eldsjäl 2022

Bildningsnämnden i Lappträsk premierar årligen mottagarna av årets idrottare, årets ungdomsidrottare och årets eldsjäl. Pristagaren ska ha varit skriven i Lappträsk 1.1. av året då priset utdelas. En skriftlig framställning av idrottsföreningen bör inlämnas senast 11.1.2023 till kommunens samservicepunkt, kuvertet adresserat till bildningsnämnden. Pristagaren måste följa Finlands Antidopingkommitté ADT RF:s stadganden. Om personen som väljs till årets idrottare är under 18 år väljs inte skilt årets ungdomsidrottare.

Årets idrottare premieras med ett stipendium. Årets unga idrottare premieras med ett årskort till konditionssalen. Erkännandet av Årets Eldsjäl betonar betydelsen av konditionsidrott, hälsomotion samt av en hälsosam livsstil. PHLU ger kostnadsfritt en medalj och ett diplom. Premieringskriterier är bland annat exemplarisk skötsel av sin egen kondition, samt att personen med sin egen verksamhet främjar kommuninvånarnas motionsmöjligheter.

Lappträsk kommuns samservicepunkt
Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk
eller
kunta@lapinjarvi.fi