Rekommendation om användning av masker

Den 13.8.2020 har Institutet för hälsa och välfärd (THL) och den finska regeringen gjort en rekommendation om användning av ansiktsmasker i vissa situationer för att skydda andra människor. Rekommendationen gäller de sjukvårdsdistrikt där det har förekommit coronavirussmitta under de senaste två veckorna. Detta betyder för närvarande nästan hela landet. Rekommendationen gäller inte abetsgemenskaper, eftersom expertinstitutet … Läs merRekommendation om användning av masker

En säker start på höstsäsongen hösten 2020

En säker start på höstsäsongen hösten 2020 Skolorna öppnar sina dörrar igen i Lappträsk efter sommarlovet på torsdagen den 13.8.2020. Skolarbetet börjar i alla skolor kl 9.00. Utgångspunkten för att organisera skolarbetet är närundervisning. Genom att följa rekommendationerna kan risken för infektion hanteras, dvs vi kan arbeta tillsammans för att minska infektioner och minimera antalet … Läs merEn säker start på höstsäsongen hösten 2020

Vi söker teknisk direktör

Lilla men naggande goda östnyländska LAPPTRÄSK KOMMUN söker teknisk direktör till ordinarie tjänsteförhållande Tekniska direktören leder tekniska sektorn och är medlem i kommunens ledningsgrupp.  Till tekniska sektorn hör bl.a. förvaltning, underhåll och byggande, fastighetsunderhåll, skötsel av kommunens infrastruktur och vattentjänst. Tekniska direktören fungerar som föredragande och sekreterare i tekniska nämnden och är förman för den … Läs merVi söker teknisk direktör

Kommungården i Lappträsk är stängd mellan tiden 29.6-26.7.2020

Tekniska väsendets jour för felanmälning svarar 29.6-17.7 vid numret 044 720 8652 och 20.7-24.7 vid numret 044 720 8667 och veckoslutsjour från fredag kl 13.30 till måndag kl 7 vid numret 0400 196 643. Vid behov av hjälp- och vårdtjänster för äldre som bor hemma kan man vara i kontakt med: Hemvårdens teamledare Vilma Leivonen … Läs merKommungården i Lappträsk är stängd mellan tiden 29.6-26.7.2020

Vi söker en byråsekreterare

Vi söker en BYRÅSEKRETERARE Befattningsbeskrivning Byråsekreterarens uppgifter är till största delen inom bildningsväsendet. Bildningsväsendet ordnar småbarnsfostran, för- och grundundervisning, samt tjänster för ungdomsväsendet, biblioteket och kulturväsendet i Lappträsk. Byråsekreteraren ingår också i byråsekreterarteamet som handhar servicepunkten i kommungården i Lappträsk. Till byråsekreterarens uppgifter hör att fungera som huvudanvändare för elevförvaltnings programmet Multi Primus, ansvarig användare … Läs merVi söker en byråsekreterare

Regionförvaltningsverket i Södra Finland informerar

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har utfärdat den senaste förordningen om organisering av offentliga sammankomster. Regionförvaltningsverket förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar, i kommunernas verksamhetsområde, alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer som ordnas inomhus och utomhus. Inomhus och i utomhusutrymmen där området är avgränsat kan … Läs merRegionförvaltningsverket i Södra Finland informerar