Coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk utvidgas till att omfatta personer i ålder 12–15 år som hör till en riskgrupp

Coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk utvidgas till att omfatta personer i ålder 12–15 år, som på grund av sin sjukdom hör till riskgrupper. Tidsbeställningen öppnar tisdag 27.7.2021 klockan 8. Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret 0444 555 360 vardagar klockan 8–16. Vaccinationerna sker … Läs mer

Vi söker ordinarie ungdomsledare

Vi söker en lösningsfokuserad och initiativrik ungdomsledare med kompetens inom olika former av ungdomsarbete. Ungdomsledarens arbetsbeskrivning inkluderar ungdomsarbete i skolan, planering och organisering av ungdomsaktiviteter under semestern och arbete i ungdomsutrymmet. Projektledning ses som en fördel. Uppgiften är tvåspråkig. Det är trevligt jobba med oss! Utbildningskrav: Utbildning lämplig för området, till exempel yrkesexamen som ungdomsledare. … Läs mer

Aktuell coronasituation i Lovisa och Lappträsk

Lovisa och Lappträsk hör tillsvidare till epidemins basnivå. Efter midsommaren har dock antal smittade ökat. Inom de senaste två veckorna har 19 nya fall av coronavirusinfektion konstaterats, flera tiotals har exponerats för coronavirus. Kommuninvånare uppmanas gå på coronavirustest även vid mycket lindriga symptom. De restriktioner som Södra Finlands regionförvaltningsverk ålagt är inte längre i kraft … Läs mer

Coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk fortsätter under hela sommaren

Det finns nu lediga coronavaccinationstider för alla som fyllt 16 år samt för personer som hör till en riskgrupp. Observera att vaccinationer ges enbart med tidsbeställning.   Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret  0444 555 360 vardagar klockan 8–16.  Har du fyllt 70 år och … Läs mer

Du hinner ännu svara på: Enkäten om kultur- och fritidstjänster i byarna

Ca 500 invånare i byarna i Östra Nyland har redan svarat på hurdana kultur- och fritidstjänster de saknar. Fint!  Du hinner ännu svara, enkäten är öppen fram till 30.6! Du kommer till enkäten via länken här nedan: https://www.borga.fi/enkaten-om-kultur-och-fritidstjanster-i-byarna-i-ostra-nyland  

Kommunkansliets sommarledighet

Torsdagen den 24.6 stänger vi kl 14 för att fira midsommar. Kommunkansliet i Lappträsk är stängt mellan tiden 28.6.-1.8.2021. Tekniska väsendets jour för felanmälning svarar vardagar på numret 044 720 8652 och veckoslutsjour från fredag kl 13.30 till måndag kl 7 vid numret 050 347 7990. Äldreomsorgens servicehandledare Heini Pekkola svarar vardagar på numret 044 … Läs mer

Korsmalms avfallsstation har förlängt sina öppethållningstider över sommaren

Korsmalms avfallsstation (Sanatorievägen 83, 07800 Lappträsk) är också öppen på tisdagar i juni, juli och augusti kl 16-19. Det är frågan om prövning av öppethållningstider. Utöver detta är avfallsstationen öppen på lördagar kl 9-14 som vanligt. Till avfallsstationen kan hämtas max ett släpvagnslass sorterat avfall, som inte kan placeras bland hushållsavfall.

Lappträsk har beviljats nästan en halv miljon euro ERUF-medel för utvecklingen av en framtids-hub på landsbygden

Lyckan kommer att göras till en ny slags landsbygdsutvecklingsmodell för hela Finland Lappträsk kommun och dess partners har beviljats mycket stora medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden för utvecklingen av landsbygdens framtids-hub Lyckan. – Avsikten är att utveckla en innovations- och inspirationsknutpunkt för landsbygden i Lappträsk, och det är meningen att verksamhetsmodellen distribueras till hela Finland, … Läs mer