Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 26.1.2022 med början kl. 18.00 som Teams-möte.

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 26.1.2022 med början kl. 18.00 som Teams-möte. Avvikande från normala mötesförfaranden är mötet inte öppet för allmänheten p.g.a. rådande smittorisk. Mötet strömmas via mötet. Länk till strömningen publiceras på kommunens webb-plats 26.1.2022. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webb-plats. Det justerade protokollet är publicerat på kommunens webb-plats under tiden … Läs mer

Välfärdsområdesvalets egentliga valdag är 23.1.2022

Välfärdsområdesvalet ordnas den 23.1.2022 klockan 9–20. På den egentliga valdagen kan man rösta endast i sin egen vallokal. Din vallokal anges på det meddelande om rösträtt (meddelandekortet) som du fått per post. Röstningsställen på valdagen är: Lappträsk södra röstningsområde            F.d. brandstation i Hindersby, Hindersbyvägen 535 Lappträsk mellersta röstningsområde      Kommungården, Lappträskvägen 20 A Lappträsk västra röstningsområde           … Läs mer

Ansökningstiden har förlängts! Kom och jobba med oss: Lärare inom småbarnspedagogiken

 Vi söker till vårt daghem en lärare inom småbarnspedagogiken till en stadigvarande tjänst. Tjänsten är svenskspråkig men vi ser det till fördel ifall den sökande behärskar bägge inhemska språken. Vi söker efter en positiv, social och samarbetsvillig person till vårt team. Du har ett genuint intresse för ditt pedagogiska arbete med barn. Vi värdesätter: att … Läs mer

I Lovisa begränsas spårningen av coronavirussmittor och sättande i karantän

På grund av den kraftiga ökningen av coronavirussmittor är man även i Lovisa tvungen att begränsa spårningen av exponerade kontakter och sättande av dem i karantän. Smittfallen blir kända med en fördröjning och man klarar inte av att i efterhand förebygga spridningen av smittor med karantänbestämmelser som fattas efter den egentliga karantäntiden löpt ut. – … Läs mer

Ansökan förlängs: Premiering av årets idrottare, årets ungdomsidrottare och årets eldsjäl

Bildningsnämnden premierar årligen mottagarna av årets idrottare, årets ungdomsidrottare och årets eldsjäl. Pristagaren ska ha varit skriven i Lappträsk 1.1 av året då priset utdelas. En skriftlig framställning av idrottsföreningen bör inlämnas senast 4.2.2022 till bildningsnämnden. Pristagaren måste följa Finlands Antidopingkommitté ADT RF:s stadganden. Om personen som väljs till årets idrottare är under 18 år … Läs mer

Möjlig corona exponering vid ungdomsgården

Fredagen den 7 januari 2022 har det skett en möjlig exponering vid ungdomsgården i Lappträsk. Ingen sätts dock i officiell karantän, men de unga som besökt Unkan bör noga följa med sin hälsa och söka sig till testning om symtom uppstår. Boka vid behov tid för coronaprovtagning elektroniskt på koronabotti.hus.fi Mer information: https://www.lapinjarvi.fi/sosaali-ja-terveyspalvelut/terveydenhuolto/

Enkät om skolans namn

Hilda Käkikosken koulu är planerad att läggas ned i år. Planen beskrivs i finansplanen för 2022. Enligt planen fortsätter skolverksamheten i Hilda Käkikosken koulus byggnad i Porlom, som tidigare, även om skolan läggs ned. Grundutbildningen skulle alltså fortsätta på två olika ställen, men som en enda skola med ett enda namn. När Hilda Käkikosken koulu … Läs mer

Info 10.1.2022

Fler restriktioner och rekommendationer i Lappträsk på grund av coronapandemin  På grund av den förvärrade coronapandemin kommer ytterligare restriktioner och rekommendationer att träda i kraft i Lappträsk. Alla offentliga evenemang och offentliga sammankomster inomhus är förbjudna genom ett beslut av regionförvaltningsverket i Södra Finland fram till den 31.1.2022. Obs: Kommunen rekommenderar även att privata evenemang … Läs mer

Fler tillfällen att få coronavaccin utan tidsbokning och nya grupper i vaccineringstur

Coronavaccin utan tidsbokning ges, förutom på de dagar vi redan meddelat om, nu även 17.1.2022, 24.1.2022 och 31.1.2022 på Lovisa busstation samt 13.1.2022 på Lappträsk församlingshem. Ett veckoslutstillfälle är under planering. Målgruppen är invånare i Lovisa och Lappträsk. Barn i åldern 5–11 år kan från och med 3.1.2022 få sin första vaccindos med tidsbokning. Invånare … Läs mer