Företagshjälptjänsten startar också i Lappträsk

Företagshjälpet stöder nyländska företag övervinna coronakrisen Det nya företagshjälpet inleds som ett samarbete mellan de tre i Nyland verkande utvecklingsföretagen Posintra, Keuke och Novago samt Nylands arbets- och näringsbyrå. Företagshjälpet erbjuder företagen förebyggande hjälp för att hantera de akuta och förutsebara utmaningar coronaepidemin medför. Företagshjälpet kommer till en början att särskilt riktas till företag inom … Läs merFöretagshjälptjänsten startar också i Lappträsk

Doerz Local – Extra inkomster av lokala upplevelser i Lappträsk

Såhär i början av sommaren och turistsäsongen har Lappträsk kommun tagit i bruk Doerz Local-försäljningsplattformen, vilket gör att vem som helst kan bli en upplevelseleverantör och därmed tjäna extra inkomst. Genom plattformen kan privatpersoner, föreningar och företag enkelt och billigt erbjuda upplevelser och turismtjänster. Samtidigt gör plattformen det möjligt för särskilt företag att få större … Läs merDoerz Local – Extra inkomster av lokala upplevelser i Lappträsk

Bildningsväsendet i Lappträsk Meddelande 13.5.2020 till vårdnadshavare och personal

Finlands regering har gjort linjedragningar om att i början av maj börja stegvis avveckla de olika begränsningarna. Undervisnings- och kulturministeriet har instruerat kommunerna att utarbeta direktiv för anordnandet av småbarns-pedagogik samt för- och grundundervisningen med början 14.5.2020. Även om begränsningarna som berör corona epidemin har börjat avvecklas, är epidemin ännu inte förbi. Därför öppnas tjänsterna … Läs merBildningsväsendet i Lappträsk Meddelande 13.5.2020 till vårdnadshavare och personal

Borgå live-konserter

Borgå stad producerar avgiftsfria liveuppträdanden på nätet från fyra platser i Borgå. Konserterna är direktsändningar från olika evenemangshus i Borgå och de kan ses gratis på nätet. Som en extra tjänst under sändningarna används för första gången Viestiseinä- tjänsten, genom vilken allmänheten kan delta i sändningen, till exempel med sin egen smarttelefon. Intressanta spelningar kan … Läs merBorgå live-konserter

Kommunens sommararbetsunderstöd 2020

Kommunens sommararbetsunderstöd kan sökas av företag, föreningar och lantbruksföretagare från Lappträsk t.o.m. den 15.6.2020. Understödets storlek är 170 € per sysselsatt ungdom från Lappträsk. Kommunen har reserverat medel för att underlätta sommarsysselsättningen för 10 ungdomar. Ansökningarna behandlas i den ordning som de riktas till kommunen. Tilläggsuppgifter om villkoren för beviljande av understöd och ansökningsblankett nedan. … Läs merKommunens sommararbetsunderstöd 2020