Kommuninvånarenkät i anslutning till utarbetande av Lappträsk kommunstrategi

Lappträsk nuvarande kommunstrategi är i kraft t.o.m. den 31.5.2021. Under våren kommer kommuninvånare och aktörer i Lappträsk att på olika sätt delta i utarbetandet av den nya strategin. Deltagande workshops och olika undersökningar kommer att ordnas under våren. Fullmäktige har som avsikt att godkänna den nya strategin vid sitt möte den 26.5.2021. Till allra först … Läs mer

Den webbaserade tidsbokningen för coronavirusvaccinationer öppnades i Nyland – tidsbokningen för Lovisa och Lappträsk är inte ännu öppen

Lovisa stad meddelar 26.1.2021 Tidsbokningstjänsten för coronavirusvaccinationer har öppnats på adressen coronavaccinbokning.fi. Tjänsten är gemensam för kommunerna i Nyland och den fungerar enligt självbetjäningsprincipen. Vaccinationstiderna för Lovisa stad och Lappträsk kommun införs i tjänsten när tidtabellen blir klarare. Inledandet av massvaccinationerna beror på det när vi får tillräckligt med vacciner till Lovisa.   Syftet är att … Läs mer

Uppdatering av eftermiddagsverksamhetens priser

Priset för eftermiddagsverksamheten har ändrat från och med årsskiftet: 105€ om barnet deltagit fler än 10 dagar och om barnet deltagit mindre än 10 dagar är priset 55€.   Utdrag ur bildningsnämndens mötesprotokoll 21.9.2020 §86 kontroll av priser (på finska)

Coronavaccinationerna har inletts för Lovisas och Lappträsk del

Coronavaccinationerna har inletts i de östnyländska kommunerna, vaccinationerna pågår åtminstone hela våren. Vaccinationerna genomförs enligt den nationella ordning som anges av THL. Tidtabellen påverkas av mängden vaccin i de vaccinpartier som anländer till Finland. Vaccinationstidtabellerna är riktgivande, noggrannare vaccineringstidtabeller görs upp vartefter vaccin blir tillgängligt. Läs mera här Massvaccinationerna kommer att inledas för 80 fyllda … Läs mer

Kommundirektörens teams-kaffe med företagare i Lappträsk

Vi har inte kunnat dricka morgonkaffe tillsammans på en lång tid, och eftersom coronaepidemin ännu pågår kommer vi att dricka morgonkaffe tillsammans via teams. Den första virtuella kaffestunden ordnas fredagen den 29.1.2021 kl. 7-7.45. Företagare i Lappträsk, anmäl dej med, så skickar vi en teams-länk till dej som du kan delta i distansmötet med. Anmäl … Läs mer

UKM delar ut understöd för att trygga idrottsföreningars verksamhet i det rådande coronavirusläget

Understöd kan sökas av idrottsföreningar för att trygga tävlings- och elitidrott för barn och unga under coronavirusepidemin. Understöd kan sökas för kostnader som uppstått under perioden 1.6.2020–31.1.2021.   Ansökningsannons Ansökningstiden går ut 15.2.2021 kl. 16.15.   För mer information kontakta: Kari Niemi-Nikkola, överinspektör kari.niemi-nikkola@minedu.fi  

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 27.1.2021 med början kl. 18.00 som Teams-möte.

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 27.1.2021 med början kl. 18.00 som Teams-möte. Avvikande från normala mötesförfaranden är mötet inte öppet för allmänheten p.g.a. rådande smittorisk. Mötet strömmas via mötet. Länk till strömningen publiceras på kommunens webb-plats 27.1.2021. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webb-plats. Det justerade protokollet är publicerat på kommunens webb-plats under tiden … Läs mer

Enkät om coronapandemin – för verksamma inom konst, kultur och kreativa branscher

Utbildnings- och kulturministeriet samlar in information och konsekvenser om effekterna av koronapandemin i kultursektorn för att upprätthålla en uppdaterad bild och stödja planeringen av långsiktiga åtgärder. Undersökningen riktar sig till aktörer inom den kulturella, konstnärliga och kreativa industrin. Frågeformuläret kan besvaras av företrädare för branschföreningar (föreningar, stiftelser, företag, kooperativ, kommunala aktörer, byråer) såväl som personer … Läs mer

Dialogpaus om Lappträsks framtid 10.2.2021 kl. 17.30 – 19.30, öppen för alla

Utarbetningen av Lappträsk kommuns strategi har inletts! Meningen är att fullmäktige godkänner den nya kommunstrategin på sitt sammanträde 26.5.2021. Strategin utarbetas tillsammans med kommuninvånare och andra aktörer. I samband med utarbetningen av strategin kommer en gemensam Dialogpaus att organiseras för kommuninvånarna. Dialogpaus är en modell som Sitra utvecklat för att föra en konstruktiv samhällsdebatt. Dialogpaus … Läs mer