Ansök om skolskjutsrättigheter före den 16.6.2024!

Vid sitt möte den 30.5.2023 tog bildnings- och välfärdsnämnden ställning till skolskjutsprinciperna i § 78. På grund av de godkända skolskjutsprinciperna och konkurrensutsättningen av skolskjutsavtalet måste varje elev i förskola och grundläggande utbildning (åk 0–6) i Lappträsk ansöka om gratis skolskjuts, som uppfyller kriterierna Skolskjutsar – Lappträsk (lapinjarvi.fi).

I Lappträsk görs ansökan om gratis skolskjuts (skolskjutsförmån) på Wilma under ”Ansökningar och beslut”. Ansökan bör göras senast den 16.6.2024. Ansökan gäller elevens adress enligt folkbokföringen. Om skolskjutsförmån söks på grund av annat skäl än skolvägens längd, ska ett sakkunnigutlåtande i frågan på begäran lämnas till bildnings- och välfärdsdirektören.

Skolvägens längd:

Åk 0–3 minst 3 km

Åk 4–6 minst 5 km.

 

Ansökningen görs på Wilma under ”Ansökningar och beslut” i webbläsarversionen. Instruktioner för att förbereda ansökan finns i ansökningsformuläret. För frågor relaterade till ansökan kan du få hjälp av förvaltnings- och personalplaneraren, telefon 044 751 3191, stella.jonasson@lapinjarvi.fi.