Fullmäktige sammanträder 11.10.2023 kl.18.00 i auditoriet vid Civiltjänstcentralen

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 11.10.2023 med början kl. 18.00 i auditoriet vid Civiltjänstcentralen, Sjökullavägen 97, 07810 Ingermansby. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats..
Det justerade protokollet är publicerat på kommunens webb-plats under tiden 16.10.2023-21.11.2023.

Fullmäktigemötet är öppet för allmänheten.

Kaffeservering fr.o.m. kl. 17.30. Välkommen att diskutera aktuella frågor med kommundirektören och sektordirektörerna före mötets början.

Lappträsk 4.10.2023
Päivi Lempiö
Fullmäktiges ordförande