Lovisanejdens kyrkliga samfällighet har lämnat in en ansökan om tillstånd för miljöåtgärder

KUNGÖRELSE

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet har i enlighet med 128 § i markanvändnings- och bygglagen lämnat in en ansökan om tillstånd för miljöåtgärder 407-2023-20 som gäller trädfällning vid detaljplaneområdet på Lappträsk nya begravningsplats.

Ansökan kungörs i enlighet med 65 § i markanvändnings- och byggförordningen.

Med anledning av ansökan har sakägare i enlighet med 65 § i markanvändning- och byggförordningen möjlighet att göra en anmärkning. Eventuella anmärkningar ska lämnas in  senast 27.10.2023 före klockan 16.00 till Lovinfo, Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa, per e-post till lovinfo@loviisa.fi eller per brev till adressen Lovisa stad, Centralen för näringsliv och infrastruktur, byggnadstillsyn, Degerbygatan 21, PB 77, 07901 Lovisa.

Kungörelsen och handlingarna hålls framlagda 6.10.-27.10.2023 på Lappträsk kommuns anslagstavla på adressen Lappträskvägen 20 A och www.lapptrask.fi.

Lovisa 6.10.2023

Byggnads- och milönämnden

Hakemus_Ansökan.Lapinjärvi