Enkät om motionsträning till personer med funktionsnedsättningar, Hjälp oss att utveckla lokala idrottsaktiviteter!

Foto: Finska paralympiska kommittén

Med denna enkät utredas i vilken mån personer med funktionsnedsättningar, handikapp eller långtidssjukdomar sysslar med motionsträning och idrott i Finland. Genom att svara på denna enkät hjälper du att utveckla klubbarnas, föreningarnas och kommunernas arbete för anpassad fysisk aktivitet. Enkäten är öppen fram till den 15.11.2023. Enkäten finns också tillgänglig på finska och engelska.

Det tar högst 15 minuter att svara på denna enkät. Bland alla dem som svarat på enkäten lottar vi ut fem presentkort på 50 euro till S-kedjan. I slutet av enkäten finns en separat länk som du kan klicka på för att komma till utlottningsblanketten. Om du vinner, får du ett personligt meddelande om detta under december månad.

Enkäten genomförs i samarbete mellan Idrottsvetenskapliga sällskapet i Finland (ISF) och Finlands Paralympiska Kommitté. Resultaten används i ISFs och Paralympiska Kommitténs projekten. Dessutom utnyttjas resultaten i utvärderingen av kommunernas motionsverksamhet, som genomförs av ISF på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet. Svara på enkäten via denna länk: www.lts.fi/sopiva/liikkujakysely

Mer information:

projektforskare Timo Ala-Vähälä, tfn. 040 7341466, timo.ala-vahala(at)lts.fi

forskingschef Aija Saari, tfn. 040 5064208, aija.saari(at)paralympia.fi