Fullmäktige sammanträder 5.6.2024 kl. 18.00 på Kapellby skola

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 5.6.2024 med början kl. 18.00 på Kapellby skola, Lappträskvägen 45, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats.

Det justerade protokollet är publicerat på kommunens webb-plats under tiden 10.6.2024-9.7.2024.

Fullmäktigemötet är öppet för allmänheten. Kaffeservering fr.o.m. kl. 17.30. Välkommen att diskutera aktuella frågor med kommundirektören och sektordirektörerna före mötets början.

 

Lappträsk 29.5.2024
Päivi Lempiö
Fullmäktiges ordförande