Fullmäktige sammanträder 20.3.2024 kl.18.00 på Kapellby skola

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 20.3.2024 med början kl. 18.00 på Kapellby skola, Lappträskvägen 45, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats..

Det justerade protokollet är publicerat på kommunens webb-plats under tiden 25.3.2024-23.4.2024.

Fullmäktigemötet är öppet för allmänheten. Kaffeservering fr.o.m. kl. 17.30. Välkommen att diskutera aktuella frågor med kommundirektören och sektordirektörerna före mötets början.

 

Lappträsk 13.3.2024
Päivi Lempiö
Fullmäktiges ordförande