Husulabacken detaljplanändering, framläggning av förslag

Detaljplanändring, planförslag framlagt

Husulabacken detaljplanändering, framläggning av förslag

(MarkByggL § 65, MarkByggF § 27)

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 26 februar 2024, § 18 beslutat att lägga fram förslaget av ändringen av Husulabackens detaljplan för 30 dagar.

Planområdet ligger i de nordöstra delarna av Ingermansby, cirka två kilometer från Kyrkby centrum, beläget på dess västra sida. Planområdet gränsar till Lappträsk i norr, skogklädda
område som var tidigare åkrar i öster, riksväg 6 i söder och Sjökulla bostadsområdet i väster samt ett landskapligt värdefullt åkerfält.

Detaljplan för området är i stort sett orealiserad vad gäller kvartersområden. Syftet med ändringen av detaljplanen är att visa byggandet av småhus på egna separata tomter i området och att
revidera planbestämmelserna och byggsettsanvisningar på ett sådant sätt att de bidrar till områdets förverkligande.

För mer information om planarbete, kontakta teknisk direktör Kristiina Tikkala, tel 044 720 8652, kristiina.tikkala(at)lapinjarvi.fi.

Detaljplanändringes förslag är framlagt 11.3.-15.4.2024 på kommunens hemsida www.lapinjarvi.fioch på servicepunkten, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk. Under denna tid kan deltagarna
uttrycka skriftliga påminnelser om dem.

Skriftliga påminnelser på detaljplanändringes förslag ska lämnas till tekniska nämnden före påseendeperiodens utgång till kunta@lapinjarvi.fi eller per post till adressen: Lappträsk kommun,
tekniska nämnden, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk.

Lappträsk 1.3.2024
Kommunstyrelsen

1Lapinjärvi Husulanmäki kaavaselostus ehdotus 13.2.2024_1

2Kaavakartta_7.2.2024_2

3Havainnekuva_7.2.2024_3

4RAKENTAMISTAPAOHJE_13.2.2024 korj

5OAS Lapinjärvi Husulanmäki AKM_luonnos_5

6Yhteenveto luonnosvaiheen lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet_Lapinjärven Husulanmäen AKM 13.2.2024_6

7Lapinjärvi Husulanmäki arkeologinen inventointi 2023_7

-8-11_2023_Arvio Lapinjärven Husulanmäen kirjanpainajatuhojen vaikutuksista alueen liito_8

9Asemakaavan_seurantalomake_9