Fullmäktige sammanträder 15.11.2023 kl.18.00 på Kapellby skola

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 15.11.2023 med början kl. 18.00 på Kapellby skola, Lappträskvägen 45, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats..
Det justerade protokollet är publicerat på kommunens webb-plats under tiden 20.11.2023-26.12.2023.

Fullmäktigemötet är öppet för allmänheten.

Kaffeservering fr.o.m. kl. 17.30. Välkommen att diskutera aktuella frågor med kommundirektören och sektordirektörerna före mötets början.

Lappträsk 8.11.2023
Päivi Lempiö
Fullmäktiges ordförande