Veckan för förebyggande rusmedelsarbete 6–12.11.2023 – Fråga hur den unga mår

Den nationella veckan för förebyggande rusmedelsarbete firas 6–12.11. Temat är Hand i hand: rusmedels- och mentalvårdsarbete.

Lappträsk kommun uppmuntrar dig att fråga om din närståendes välbefinnande, eftersom det lönar sig att fråga.

Veckans evenemang

Lappträsk kommun ordnar i samarbete med EHYT rf en interaktiv och deltagande ”Vill du prata?” timme för elever i årskurserna 5-6 i Lappträsks finsk- och svenskspråkiga skolor under veckan för förebyggande av rus-medel. Genom diskussioner och olika individuella aktiviteter och gruppaktiviteter är målet att påverka ung-domarnas kunskaper, uppfattningar och attityder till rusmedel.

Föräldrakväll för föräldrar till elever i grundskolan

Den 15.11.2023 ordnar skolan och EHYT rf en gemensam föräldrakväll för föräldrar till barn i lågstadiesko-lorna i Lappträsk. Föräldrakvällar är ett sätt att diskutera missbruk tillsammans som föräldrar och ge verktyg för diskussion hemma mellan barn och föräldrar. Syftet är att utbyta åsikter och goda exempel och att till-sammans fundera på hur man kan få vardagen att fungera smidigt.

Föräldrakväll – information och stöd om rusmedelsfostran för alla vårdnadshavare och intresserade parter

Lovisa stad ordnar i samarbete med EHYT rf en tvåspråkig föräldrakväll torsdag 9.11 klockan 18–19.30 i mat-salen i Lovisavikens skola, Brandensteinsgatan 27 B, ingång via A-trappan. Man kan också delta på distans via denna Teams-länk.

– Under föräldrakvällen delas information om rusmedel, erbjuds stöd för föräldraskapet och rusme-delsfostran samt diskuteras ungdomars användning av rusmedel.

Mer information om programmet under föräldrakvällen hittar du här.

I samarbete med A-Klinikkasäätiö ordnar Östra Nylands välfärdsområde ett medborgartillfälle på huvud-biblioteket i Borgå den 8.11. kl. 13-18. Både mentalvårds- och missbrukstjänsterna i Östra Nylands välfärd-sområde och mentalvårds- och missbruksorganisationerna i regionen presenterar sin verksamhet. Eve-nemanget riktar sig till alla invånare i välfärdsområdet.

Testa din egen alkoholkonsumtion

Undrar du över din egen alkoholkonsumtion? Droglänken Audit-testet ger dig information om de potentiella risker och skador som är förknippade med din alkoholkonsumtion. Det ger dig också information om vad du bör tänka på när det gäller din alkoholkonsumtion. Bekanta dig med testet.

Vid behov kan du också kolla in alkoholmätaren för personer över 65 år, som ger feedback om alkoholan-vändning, vägledning och sätt att minska alkoholkonsumtionen: Alkoholmätaren för personer över 65 år.


Tilläggsuppgifter

Kontaktperson för det förebyggande rusmedelsarbetet i Lappträsk kommun

Välfärdskoordinator

Tiia Gustavson

044 720 8689