Ehkäisevän päihdetyön viikko 6.-12.11.2023 – kannustaa kysymään hyvinvoinnista

Valtakunnallista ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään 6.-12.11.23. Tämän vuoden teemana on Käsi Kädessä: Päihde- ja mielenterveystyö.

Lapinjärven kunta kannustaa kysymään läheisen hyvinvoinnista, sillä kysyminen kannattaa.

Viikon tapahtumia:

Lapinjärven kunta järjestää yhdessä EHYT ry:n kanssa ehkäisevän päihdetyön viikolla Lapinjärven suomen- ja ruotsinkielisen koulun 5.–6.-luokkan oppilaille vuorovaikutuksellisia ja osallistavia Juteltaisko? päihdekasvatustunteja. Keskustelun sekä erilaisten yksilö- ja ryhmätehtävien avulla pyritään vaikuttamaan nuorten päihteitä koskeviin tietoihin, käsityksiin ja asenteisiin.

Vanhempainilta alakoulujen oppilaiden vanhemmille

Lapinjärven alakoulujen vanhemmille järjestetään 15.11.2023 koulun ja EHYT ry:n yhteinen vanhempainilta. Vanhempainilloissa käydään keskustelua päihteistä yhdessä vanhempien kesken sekä tarjotaan välineitä käydä keskustelua kotona lasten ja vanhempien välillä. Tavoitteena on jakaa mielipiteitä ja hyviä käytäntöjä sekä pohtia yhdessä, miten arki sujuisi hyvin.

Vanhempainilta – tietoa ja tukea päihdekasvatukseen kaikille huoltajille ja asiasta kiinnostuneille

Loviisan kaupunki järjestää yhteistyössä EHYT ry:n kanssa kaksikielisen vanhempainillan torstaina 9.11. kello 18–19.30 Lovisavikens skolanin ruokasalissa, sisäänkäynti A-ovesta, Brandensteininkatu 27 B. Osallistuminen on mahdollista myös etäyhteyden kautta tästä Teams-linkistä.

Vanhempainillassa jaetaan tietoa päihteistä, tukea vanhemmuuteen ja päihdekasvatukseen sekä keskustellaan nuorten päihteiden käytöstä ja sen tilanteesta,

Lisätietoa vanhempainillan sisällöstä löytyy täältä.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää yhteistyössä A-klinikkasäätiön kanssa kansalaistapahtuman Porvoon pääkirjastossa 8.11. klo 13–18. Toiminnastaan ovat kertomassa sekä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdepalvelut että alueen mielenterveys- ja päihdejärjestöt. Tapahtuma on suunnattu kaikille hyvinvointialueen asukkaille.

Testaa oma alkoholinkäyttö

Mietityttääkö oma alkoholinkäyttö? Päihdelinkin Audit-testillä saat tietoa omaan alkoholinkäyttöön mahdollisesti liittyvistä riskeistä ja haitoista. Lisäksi saat tietoa siitä, mihin asioihin alkoholinkäytössä kannattaisi kiinnittää huomiota. Tutustu testiin.

Tutustu tarvittaessa myös yli 65-vuotiaille suunnattuun mittariin, joka antaa palautetta alkoholin käytöstä sekä ohjausta ja keinoja alkoholin käytön vähentämiseksi: Yli 65-vuotiaan alkoholimittari.


Lisätietoja:

Lapinjärven ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö

Hyvinvointikoordinaattori

Tiia Gustavson

044 720 8689 tai etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi