Ett lekfullt test på nätet utmanar att reflektera över rollen som påverkare

Har du någonsin funderat på vilken typ av påverkare du är? Ta reda på genom att göra ett lekfullt test! 

Inför riksdagsvalet kan det vara bra att fundera på olika sätt att utöva medborgarinflytande. Förutom att rösta i val kan det vara att påverka sin närmiljö, vara medlem i en förening, svara på en kommunalenkät eller sitta i styrelsen för ett husbolag. Syftet med medborgarinflytande är att åstadkomma förändringar. Målen kan vara lokala, nationella eller internationella. Förutom din profil som påverkare får du tips om olika sätt att påverka samt bokrekommendationer. 

Du kan göra testet på svenska via den här länken: https://www.tryinteract.com/share/quiz/63cfdc3d78ef240016275b32 

Testet på nätet är en del av projektet Lamppu. Inom det gemensamma projektet för biblioteken i Lappträsk, Askola, Mörskom, Borgnäs och Pukkila skapas en modell för hur de små biblioteken kan främja ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet.  Demokratiarbete är en del av bibliotekens lagstadgade verksamhet. 

Ett lekfullt test på nätet utmanar att reflektera över rollen som påverkare

Har du någonsin funderat på vilken typ av påverkare du är? Ta reda på genom att göra ett lekfullt test! 

Inför riksdagsvalet kan det vara bra att fundera på olika sätt att utöva medborgarinflytande. Förutom att rösta i val kan det vara att påverka sin närmiljö, vara medlem i en förening, svara på en kommunalenkät eller sitta i styrelsen för ett husbolag. Syftet med medborgarinflytande är att åstadkomma förändringar. Målen kan vara lokala, nationella eller internationella. Förutom din profil som påverkare får du tips om olika sätt att påverka samt bokrekommendationer. 

Du kan göra testet på svenska via den här länken: https://www.tryinteract.com/share/quiz/63cfdc3d78ef240016275b32