Kouvola stad / Kymmene avfallsnämnd meddelar 5.6.2023

De nya avfallshanteringsbestämmelserna träder i kraft 1.6.2023 Kymmene avfallsnämnds förnyade avfallshanteringsbestämmelser träder i kraft 1.6.2023. Ändringar gjordes i bland annat skyldigheterna till separat sortering av bioavfall och alternativen för avfallskärlens … Läs mer