Lappträsk kommuns 450-jubileumsårs logotävling

Lappträsk kommun grundades år 1575. År 2025 firar kommunen sin 450-åriga historia. Firandet börjar redan vid årsskiftet 2024–2025. Som en del av förberedelserna inför jubileumsåret ordnar Lappträsk kommun en öppen designtävling för att ta fram en logotyp för kommunens 450 årsjubileum. Tävlingen är öppen för alla.

Kungörelse logotyptävling Lappträsk 450 år (öppnas i en ny flik)