Lappträsk kommuns 450-åriga historia som artikelsamling

Lappträsk kommun firar sin 450-åriga historia år 2025. Det har beslutats att jubileumsåret ska kompletteras genom att skriva en historik i form av en artikelsamling.

Texterna i artikelsamlingen ska behandla Lappträsk kommuns historia sedan 1995. Den maximala längden på en artikel är 10 sidor (teckenstorlek 11, A4-storlek).

Artikelsamlingen med anledning av 450-årsjubileet kommer att sammanställas som en fortsättning på det tidigare historia verket. Det är önskvärt att bekanta sig med det tidigare verket, så att de erbjudna artiklarna naturligt kan fortsätta där det tidigare arbetet slutade. Den tidigare historiken, Lappträsk kommun – Två språk, en kommun, har genomförts i form av en kronologisk berättelse, och den kan lånas från biblioteket och köpas på kommunens servicepunkt.

Artikelinsamlingen i fråga kan genomföras på olika sätt: Artikeln kan genomföras genom att samla in minnesdata från lokalbefolkningen genom att tillämpa det så kallade mikrohistoriska perspektivet. Å andra sidan kan en av artiklarna fokusera på att beskriva någon viktig händelse eller period i kommunens historia. Artikeln kan presentera kommunens historia ur olika synvinklar, såsom konstliv, idrottsföreningar, boende, ungdomsverksamhet, naturutveckling, lokala museer, en förgrundsgestalt från Lappträsk eller annan betoning eller perspektiv med anknytning till kommunens historia.

Fotografier kan bifogas artikeln, vars användningsrätt ska överlämnas i sin helhet till kommunen.

Upphovsrätten till artikeln överförs till kommunen om artikeln väljs ut för historiken.

Lappträsk 450 år -arbetsgruppen behandlar artikelförslagen och bildnings- och välfärdsnämnden beslutar om det arvode som ska betalas för varje artikel. Beroende på dess omfattning betalas artikeln mellan 1000 och 5000 euro.

Förslag till artiklar som ska genomföras ska lämnas in senast 15.5.2024 till kunta@lapinjarvi.fi  . Ett uppdragsavtal tecknas med de utvalda författarna. Varje artikel ska vara färdigställd senast 31.5.2025.