Lapinjärven kunnan 450-vuotishistoriikki artikkelikokoelmana

Lapinjärven kunta juhlii 450-vuotista historiaansa vuonna 2025. Juhlavuoden toteuttamiseen on päätetty liittää historiikin kirjoittaminen artikkelikokoelman muodossa.

Artikkelikokoelman tekstien tulee käsitellä Lapinjärven kunnan historiaa vuodesta 1995. Yhden artikkelin enimmäispituus on 10 sivua (fonttikoko 11, A4-koko).

450-vuotisjuhlan kunniaksi toteutettava artikkelikokoelma kootaan jatkumona aikaisemmalle historiateokselle. Aikaisempaan teokseen tutustuminen on toivottavaa, jotta tarjotut artikkelit voivat luontevasti jatkua siitä, mihin edellinen teos on päättynyt. Edellinen historiikki, Lapinjärven kunta – Kaksi kieltä, yksi kunta, on toteutettu kronologisen kerronnan muodossa, ja se on saatavilla lainattavaksi kunnan kirjastosta ja ostettavana kunnan asiointipisteestä.

Nyt kyseessä oleva artikkelikokoelma voidaan toteuttaa vaihtelevilla tavoilla: Artikkeli voidaan toteuttaa keräämällä muistitietoa paikallisilta asukkailta toteuttamalla niin sanottua mikrohistoriallista näkökulmaa. Toisaalta jokin artikkeleista voi keskittyä kuvaamaan jotain merkittävää tapahtumaa tai ajanjaksoa kunnan historiassa. Artikkelissa voidaan tuoda esille kunnan historiaa eri näkökulmista, esimerkiksi taiteellinen elämä, urheiluseurat, asuminen, nuorisoseuratoiminta, luonnon kehitys, paikalliset museot, lapinjärveläinen merkkihenkilö tai muu kunnan historiaan liittyvä painotus tai näkökulma huomioiden.

Artikkeliin voidaan liittää valokuvia, joiden käyttöoikeus tulee luovuttaa kokonaisuudessaan kunnalle.

Artikkelin tekijänoikeudet siirtyvät kunnalle, jos artikkeli valitaan historiikkiin.

Lapinjärvi 450 vuotta -työryhmä käsittelee artikkeliehdotukset ja sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää kustakin artikkelista maksettavan palkkion. Artikkelista maksetaan sen laajuuden mukaan 1000–5000 euroa.

Ehdotukset toteutettavista artikkeleista tulee tehdä 15.5.2024 mennessä osoitteeseen kunta@lapinjarvi.fi . Valittujen kirjoittajien kanssa solmitaan toimeksiantosopimus. Kunkin artikkelin tulee valmistua 31.5.2025 mennessä.