Förslag till förteckningen över övervakade badstränder 2024 tas emot

Under sommaren övervakar miljöhälsovården i Borgå stad badsträndernas vattenkvalitet i Borgå, Sibbo, Askola, Borgnäs, Lovisa, Lappträsk, Mörskom och Pukkila.

Invånarna har möjlighet att lämna förslag eller anmärkningar som gäller förteckningen över övervakade badstränder. De övriga strändernas och badplatsernas säkerhet och vattenkvalitet övervakas inte. Skriftliga kommentarer kan skickas senast 17.4.2024 per post till adressen Borgå stad, miljöhälsovården, Teknikbågen 1A, 06100 Borgå eller per e-post ymparistoterveydenhuolto@porvoo.fi

Huvudmannen för en badstrand ansvarar för strandens snygghet och säkerhet. I badvattnet undersöks fekala bakterier. I samband med provtagningen kontrolleras den allmänna snyggheten vid stranden samt blåalgsläget. Uppgifter om provresultat och observationer om blågröna alger finns på badsträndernas anslagstavlor samt på miljöhälsovårdens webbsidor. 

Förteckning över badstränder i Lappträsk:

  • Kyrkby
  • Särkjärvi
  • Pyhäjärvi