Beslut enligt miljöskyddslagen

Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 6.2.-14.3.2024 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man … Läs mer

Bildnings- och välfärdsnämndens mötesförfarande

Bildnings- och välfärdsnämnden beslutade på sitt sammanträde 17.1.2024 gällande mötesförfarandet under det pågående året enligt följande: Bildnings- och välfärdsnämndens beslut 17.1.2024 urtdrag (på finska) § 1

Presidentvalet 2024

Förhandsröstning Förhandsröstningen i kommunen ordnas enligt följande: Lappträsk kommungård, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk. Första valet ons 17.1. – to 18.1. kl. 9-16, fre 19.1. kl. 9-14, lö 20.1.-sö 21.1. … Läs mer

NTM-centralens kungörelse om vattenvårdsförvaltningen

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) meddelar att samråd ordnas om de väsentliga frågorna och arbetsprogrammet för vattenvården samt miljökonsekvensbedömningen enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004). Kommunerna i … Läs mer