Presidentvalet 2024

Förhandsröstning

Förhandsröstningen i kommunen ordnas enligt följande: Lappträsk kommungård, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk.

Första valet ons 17.1. – to 18.1. kl. 9-16, fre 19.1. kl. 9-14, lö 20.1.-sö 21.1. kl. 10-14, må 22.1. kl. 9-17, ti 23.1. kl. 9- 16.

Eventuella andra valet ons 31.1. – to 1.2. kl. 9-16, fre 2.2. kl. 9-14, lö 3.2.-sö 4.2. kl. 10-14, må 5.2. kl. 9-17, ti 6.2. kl. 9- 16.

Röstning i anstalt

Röstningen i anstalter tillkännages de röstande genom kungörelser som anslås i ifrågavarande anstalt.

Hemmaröstning

Person, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad, att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma.

Anmälan om hemmaröstning görs skriftligen eller per telefon till kommunens centralvalnämnd vid det första valet senast tisdag 16.1.2024 kl. 16.00 och vid det eventuella andra valet ska anmälan göras senast tisdag 30.1.2024 kl. 16 under adress Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk tfn (019) 510 860. Anmälningsblanketter fås från samservicen i kommunkansliet.

Röstning på valdagen

Det första valet förrättas söndag 28.1.2024 och det eventuella andra valet söndag 11.2.2024. Vallokalerna är öppna kl. 9.00-20.00 och röstningsområden och –ställen är följande

Lappträsk södra röstningsområde         Hindersby-Bäckby jaktdepå

Lappträsk mellersta röstningsområde   Kommungården

Lappträsk västra röstningsområde        Färdighetshuset i Porlom

Lappträsk norra röstningsområde         Kimoböle ungdomsföreningslokal

 

Den röstande är skyldig att för valförrättaren styrka sin identitet.

Tilläggsuppgifter i valfrågor erhålls av centralvalnämndens sekreterare Susanne Sjöblom

tfn 040 577 5336 eller förnamn.efternamn@lapinjarvi.fi

 

Centralvalnämnden