Valtatien 6 parantaminen Pukaron kohdalla, Lapinjärvi

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. Uudenmaan ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen … Lue lisää

Kuulutus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö Uudenmaan ELY-keskus on 28.4.2023 antanut ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. … Lue lisää

Kymen jätelautakunta tiedottaa jätemaksutaksasta

Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys jätemaksutaksasta 1.7.2023 alkaen. Esitys koskee mm. jätteenkuljetuksen eli jäteastian tyhjennysmaksuja Haminan, Iitin, Kotkan, Kouvolan, Lapinjärven, Miehikkälän, Mäntyharjun, Pertunmaan, Pyhtään ja Virolahden kunnissa. Kuljetustaksa sisältää loppujäteastian … Lue lisää

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija:  Lapinjärven kunta Dnro:     ESAVI/32586/2022 Asia:       Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon toiminnan muuttaminen sekä toiminnan aloittamislupa, Lapinjärvi Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi jukisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. … Lue lisää