Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 13.12.2022 § 73 tekemällään päätöksellä myöntänyt Pukaron metsästysseura – Pockar jaktförening ry:lle ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristöluvan ampumaradalle. Pukaron metsästysseura – Pockar jaktförening … Lue lisää

Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja ympäristönsuojeluasetuksen (138/2019) mukainen ilmoitus eläinsuojasta.

Kuulutus Lapinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on toimitettu ympäristönsuojelulain (527/2014) ja ympäristönsuojeluasetuksen (138/2019) mukainen ilmoitus eläinsuojasta. Ilmoitus koskee toiminnan laajentamiseksi myönnetyn ympäristöluvan muuttamista. Hakija Crista Hällfors Sandforsintie 10 07870 Skinnarby Toiminnan sijainti … Lue lisää