Vi söker en Kommundirektör

Lappträsk är en aktiv tvåspråkig kommun med knappt 3000 invånare i Nyland. Genom kommunen går riksväg 6, vilken bildar en utvecklingskorridor. Kommunen lediganslår tjänsten som KOMMUNDIREKTÖR Ansökningstiden går ut 8.10.2021 kl. 12. Tjänsten besätts tillsvidare. Av kommundirektören förutsätts för tjänsten lämplig högre högskoleexamen. Dessutom förväntar vi oss starka kunskaper inom ekonomiförvaltning, förmåga till samarbete och … Läs mer

De gamlas vecka 3.-10.10.2021 Lappträsk

Lappträsk kommun deltar i det nationella evenemanget och erbjuder olika aktiviteter för invånarna under De gamlas vecka. Alla invånare, föreningar och aktörer är varmt välkomna! Måndag 4.10.21: Församlingens kaffekonsert under de gamlas vecka i församlingshemmet kl 12.30. Henna Nieminen uppträder. Tisdag 5.10.21: I Kammaren I Lappträsk: Servicehandledaren presenterar sig. Lappträsk hemvård samt Lappträsk nya          apotekare … Läs mer

Destias plankorsningsreparation

Vi reparerar Lippo-övergången mån- och tisdag natt 11.10.2021 kl. 18.00 – 12.10.2021 kl. 09.00, samt 14.10 asfaltering på kvällen med väderreservation. Under arbetet kommer uppfarterna att vara tillgängliga även för tunga fordon. Under arbetet med att stödja spåret kommer vägen att vara helt avstängd under cirka en timme mellan kl. 00.00 och 03.00. Den närmaste … Läs mer

Begränsad tredje omgång av coronavirusvaccinationer inleds

På HUS område, det vill säga också i Lovisa och Lappträsk, påbörjas en tredje omgång coronavirusvaccinationer för att förhindra vaccinsvinn. Den tredje dosen vaccin ges 20–22.9.2021 till de anställda inom social- och hälsovården som fick sin första och andra vaccindos med kort intervall i början av året. Vaccinet under veckan i fråga är Moderna. 12 … Läs mer

Dagsverksamhet för äldre klienter vid Mainiokoti Klockaren inleds från och med 4.10.2021.

Dagsverksamhetstjänsten är en förebyggande och rehabiliterande verksamhet som främjar de äldres funktionsförmåga, mentala välbefinnande och sociala relationer. De nya och separata utrymmena för dagsverksamheten är tillgängliga, och det finns också en tillgänglig och säker gård som gör det möjligt för klienterna att njuta av övervakade utomhusaktiviteter. Dagsverksamheten är avsedd för äldre personer över 65 år … Läs mer

Kungörelse om marktätsansökan

Viiskivi Oy (Markku Kantola) ansöker om tillstånd, av marktäktsmyndighet i Mörskom kommun, för att idka marktäkt på lägenheten Kapsa (504-405-23-169) i Mörskom. Täktområdets areal är 4,0 ha och den ansökta täktmängden är 400 000 m3 under 10 års tid. För området gäller ett miljötillstånd för bergsbrott och krossning. Marktäktstillståndet går ut år 2022. Ansökningsdokumenten med … Läs mer