Haemme Kirkonkylän kouluun koulunkäynninohjaajaa

Haemme Kirkonkylän kouluun koulunkäynninohjaajaa, joka omaa avoimen, innostuneen ja joustavan työotteen. Koska työtä tehdään monenkeskisessä yhteistyössä, vaatimuksena on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Luemme eduksi lapsilähtöiset työskentelytavat. Kirkonkylän koulussa annetaan opetusta vuosiluokilla 0-3. Tehtävä täytetään ajalle 13.8.2021-4.6.2022. Työsuhteen viikkotuntimäärä on 38,25 h/ vko. Koulunkäynninohjaajan ensisijainen tehtävä on toimia esiopetusryhmässä oppilaiden tukena yhteistyössä opettajan kanssa. Lisäksi tehtävään … Lue lisää

Porvoonseudun Musiikkiopisto tiedottaa 22.4.2021: Opetusta avataan lisää

Opetusjärjestelyt 26.4. alkaen  Yksilöopetus kaikkien 2008 ja sen jälkeen syntyneiden yksilöopetus jatkuu lähiopetuksena, tunneilla läsnä vain oppilas ja opettaja, tarvittaessa säestäjä myös 2007 ja sitä ennen syntyneet perusopetuksen oppilaat (sisäänpääsytestin kautta valitut) palaavat lähiopetukseen ma  26.4.2021 alkaen -kaikkien muiden 2007 ja sitä ennen syntyneiden oppilaiden opetus jatkuu etäopetuksena edelleen opetusta voidaan toteuttaa myös eri sopimuskuntien … Lue lisää

Haemme Hilda Käkikosken koululle: Erityisluokanopettaja

Hilda Käkikosken koulussa on haettavana erityisluokanopettajan virka. Luokka on tarkoitettu 0-6-luokkalaisille, erityisen tuen piirissä opiskeleville oppilaille. Erityisluokanopettaja työskentelee yhdessä koulunkäynninohjaajan kanssa. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Vakinaista virkaa täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Kelpoisuuden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Tarvittaessa virka voidaan täyttää määräaikaisesti … Lue lisää