Oppilaaksiotto 2024

Esikouluun ja peruskoulun 1. luokalle ilmoittautuminen Lapinjärvellä

Vuonna 2018 syntyneiden lasten esiopetus ja vuonna 2017 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2024. Esi- ja perusopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti 29.1.-11.2.2024.

Esi- ja perusopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti  osoitteessa https://lapinjarvi.inschool.fi/.

Ilmoittautumislomake löytyy Wilmassa kirjautumisen jälkeen yläreunasta kohdasta Lomakkeet. HUOM! Lomake ei näy puhelimen Wilma-sovelluksessa, lomakkeen näkyminen vaatii kirjautumisen verkossa.

Huoltaja voi ilmoittaa lapsensa kouluun myös käymällä kunnan asiointipisteessä, jos sähköisessä ilmoittautumisessa tarvitaan apua.
Kunnan asiointipisteestä saa apua kaikissa kouluun ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa avoinna ma klo 9.00–17.00, ti-to 9.00-16.00 ja pe kunnanvirasto on suljettu. Sähköisen ilmoittautumisen osalta neuvontaa saa puh. 044 751 3191 (Mikaela Fabritius) arkisin klo 9.00–15.00.

Suomessa vakinaisesti asuvat maahanmuuttajataustaiset lapset ovat oppivelvollisia.

Jos perhe muuttaa Lapinjärvelle kouluun ilmoittautumispäivän jälkeen tai kesken kouluvuoden, huoltajan tulee ottaa yhteyttä lähikoulun rehtoriin, joka tekee oppilaaksiottopäätöksen.

Syksyllä 2024 koulunkäynnin aloittaa noin  23 uutta esikoululaista.

Lukuvuoden 2024–2025 ensimmäinen koulupäivä on Lapinjärvellä sekä ruotsin- että suomenkielisissä peruskouluissa maanantai 8.8.2024.

 

Oppilaaksiotto 2024

Lapinjärvellä alakoululaisten suomenkielisten koulu on Hilda Käkikosken koulu. Ruotsinkielisten koulu on Kapellby skolan.

Sekä suomen- että ruotsinkieliset yläkoulupalvelut järjestetään Loviisan kaupungin toimesta. Oppilaaksiottopäätökset yläkouluun tehdään Loviisan kaupungissa. Lapinjärven kunnalla on sopimus yläkoulupalveluiden ostamisesta Loviisan kaupungin kanssa.
Mikäli lapsi hakee yläkoulupalveluihin, ole ensin yhteydessä Lapinjärven kunnan sivistystoimeen, hallinto- ja henkilöstösuunnittelija Stella Jonasson, puh. 044 751 3191 stella.jonasson(at)lapinjarvi.fi
Lue lisää oppilaaksiotosta Loviisan kaupunki

 

Ensi syksyn eskarit ja ekaluokkalaiset ilmoittautuvat kouluun helmikuun alussa

Vuonna 2018 syntyneiden lasten esiopetus ja vuonna 2017 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2024.

Esiopetus järjestetään koulujen yhteydessä. Esi- ja perusopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti  osoitteessa https://lapinjarvi.inschool.fi/. Ilmoittautumislomake löytyy Wilmassa kirjautumisen jälkeen yläreunasta kohdasta Lomakkeet. HUOM! Lomake ei näy puhelimen Wilma-sovelluksessa, lomakkeen näkyminen vaatii kirjautumisen verkossa. Huoltaja voi ilmoittaa lapsensa kouluun myös käymällä kunnan asiointipisteessä, jos sähköisessä ilmoittautumisessa tarvitaan apua. Kunnan asiointipisteestä saa apua kaikissa kouluun ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa avoinna ma klo 9.00–17.00, ti-to 9.00-16.00 ja pe kunnanvirasto on suljettu. Sähköisen ilmoittautumisen osalta neuvontaa saa puh. 044 751 3191 (Stella Jonasson) ma-to klo 9.00–15.00 ja perjantaisin 9.00-14.00.

Suomessa vakinaisesti asuvat maahanmuuttajataustaiset lapset ovat oppivelvollisia.

Jos perhe muuttaa Lapinjärvelle kouluun ilmoittautumispäivän jälkeen tai kesken kouluvuoden, huoltajan tulee ottaa yhteyttä lähikoulun rehtoriin, joka tekee oppilaaksiottopäätöksen.

Syksyllä 2024 koulunkäynnin aloittaa noin  23 uutta esikoululaista.
Lukuvuoden 2024–2025 ensimmäinen koulupäivä on Lapinjärvellä sekä ruotsin- että suomenkielisissä peruskouluissa maanantai 8.8.2024.

 

Valintana muu kuin lähikoulu

Jos lapsi otetaan muun kuin lähikoulun oppilaaksi esimerkiksi toiseen kuntaan, tulee huoltajan ilmoittaa oppivelvollisen lapsen koulupaikkatieto omaan kotikuntaan.

 

Kun koulun aloittaminen poikkeaa tavanomaisesta

Poikkeavaa koulun aloittamista haetaan ja siitä tehdään päätös hyvissä ajoin ennen perusopetuksen alkamista.

Huoltajan on mahdollista anoa lapselle lupaa aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin. Päätös perustuu psykologiseen ja tarvittaessa myös lääketieteelliseen selvitykseen. Päätös perusopetuksen aloittamisen myöhentämisestä tekee sivistystoimenjohtaja. Saatuaan päätöksen perusopetuksen myöhentämisestä, huoltaja voi anoa esiopetuspaikkaa.

Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella on psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella edellytykset suoriutua opiskelusta. Huoltaja hankkii ja maksaa itse tarvittavan asiantuntijalausunnon. Päätöksen perusopetuksen aloittamisesta vuotta aiemmin tekee sivistystoimenjohtaja.

 

Esiopetukseen hakeminen

Huoltajan tulee täyttää esikouluun haku -lomake verkkopalvelu Wilmassa.
Esikoululaiset hakevat täydentävää aamu- ja iltapäivätoimintaa varhaiskasvatuspäälliköltä erillisellä hakemuksella. Löydät hakemuksen varhaiskasvatus Wilman puolelta Hakemukset ja päätökset -välilehdeltä kohdasta Tee uusi hakemus.
Lomake on nimeltään: Hakemus täydentävään varhaiskasvatukseen.
HUOM! Lomake ei näy puhelimen Wilma-sovelluksessa, lomakkeen näkyminen vaatii kirjautumisen verkossa.

 

Perusopetukseen hakeminen

Huoltajan tulee täyttää perusopetukseen ilmoittautumisen lomake verkkopalvelu Wilmassa.
Voitte tarvittaessa hakea samalla iltapäivätoimintaa Wilmassa olevalla lomakkeella. Löydät hakemuksen Wilmasta välilehdeltä Hakemukset ja päätökset kohdasta Tee uusi hakemus. Lomake on nimeltään: 2024-2025 Hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan

 

Lisätietoa ja opastusta sähköiseen ilmoittautumiseen

Oppilaaksiotosta rehtori Titta Väkevä puh. 044 581 8076, titta.vakeva(at)lapinjarvi.fi

Wilma-ilmoittautumisesta ja ilmoittautumiseen tarvittavasta avainkoodista Hallinto- ja henkilöstösuunnittelija Stella Jonasson puh. 044 751 3191 stella.jonasson(at)lapinjarvi.fi

Täydentävä päivähoito esikoululaisille varhaiskasvatuspäällikkö Nina Hemmilä puh. 044 742 7120, nina.hemmila(at)lapinjarvi.fi