Elevantagning 2024

Inskrivning i förskolan och 1:a klass i grundskolan i Lappträsk:

Förskoleundervisningen för barn födda 2018 och läroplikten för barn födda 2017 inleds hösten 2024. Anmälan till förskoleundervisning och grundläggande utbildning sker på nätet 29.1.-11.2.2024.

Anmälan till förskoleundervisning och grundläggande utbildning görs elektroniskt på https://lapinjarvi.inschool.fi/.

Anmälningsblanketten finns högst upp i Wilma under Blanketter. OBS! Blanketten syns inte i Wilma-appen på telefonen, utan blanketten kräver inloggning på nätet.

Vårdnadshavarna kan också anmäla sina barn till skolan genom att besöka kommunens servicepunkt om det behövs hjälp med elektronisk registrering.
Kommunens servicepunkt hjälper till i alla frågor som gäller inskrivning i skolan, öppet mån. kl. 9.00–17.00, tis-tors kl. 9.00–16.00 och fre är kommungården stängd. För online-registrering finns rådgivning tillgänglig per telefon. 044 751 3191 (Mikaela Fabritius) vardagar kl. 9.00–15.00.

Barn med invandrarbakgrund som är stadigvarande bosatta i Finland omfattas av läroplikten.

Om familjen flyttar till Lappträsk efter skolanmälningsdagen eller mitt under läsåret, ska vårdnadshavaren kontakta närskolans rektor, som fattar antagningsbeslutet.

Hösten 2024 börjar cirka 23 nya förskolebarn i skolan.

Den första skoldagen för läsåret 2024–2025 är måndagen den 8.8.2024 i både svensk- och finskspråkiga grundskolor i Lappträsk.