Enkät om kommunstrategin

Lappträsk kommunstrategi: Människoorienterade Lappträsk, uppdaterades år 2021. Strategin är i kraft i fyra år och definierar den huvudsakliga inriktningen för kommunen. Strategin granskas årligen och nu har det blivit dags att granska hur vi håller oss till kommunstrategin. Genom att svara på enkäten ger du oss viktig information om effekten.
Det tar ca 15 min att besvara enkäten och vid behov kan du bekanta dig med strategin på kommunens hemsida: https://www.lapinjarvi.fi/…/kuntastrategia-420×210-swe…
Svarstid fram till 31.8.2023. Tack!
Till enkäten kommer du härifrån: https://forms.office.com/e/zD6Jnnsze8