Bildnings- och välfärdsnämnden valde Årets idrottare, Årets ung idrottare och Årets Eldssjäl

Bildnings- och välfärdsnmnden belönar varje år Årets idrottare, Årets unga idrottare och Årets Eldssjäl

  • Den idrottare som belönas ska vara skriven i Lappträsk den 1.1 för det år som premieras.
  • Förslag till premiering kan lämnas in av idrottarens/lagets klubb eller någon annan initiativtagare, som ska lämnas in till bildnings- och välfärdsnämnden senast 11.1.2024 med hjälp av en elektronisk blankett.
  • Idrottaren som belönas ska följa Antidopingbyråns reglemente.
  • Om den person som valts till Årets idrottare är under 18 år, väljs Årets unga idrottare inte separat.
  • Årets idrottare belönas med ett årligt gymkort alternativt ett stipendium på 200 €. Årets unga idrottare tilldelas ett stipendium på 100 €.
  • Idrottare under 13 år kommer endast att belönas för en exceptionellt hög prestation.

Årets Eldssjäl-priset betonar vikten av motion och hälsa samt en hälsosam livsstil.

  • PHLU delar ut medaljer och diplom utan kostnad
  • Belöningskriterierna för Årets Eldssjäl är bland annat att man på ett föredömligt sätt tar hand om sitt eget tillstånd och att man genom sin egen verksamhet främjar andra kommuninvånares konditionsmöjligheter.

Årets idrottare 2023

Bildnings- och välfärdsnämnden i Lappträsk kommun valde vid sitt möte 17.1.2024 Esa Huttunen till Årets idrottare. Huttunens specialmeriter ansågs vara 1:a plats i VM i orientering i långdistans, 4:e plats i VM i medeldistans och 8:e plats i VM-sprint 2023.Esa Huttunen är en 40-årig företagare inom Escape Room och upplevelseservicebranschen från Lappträsk. Huttunen har representerat Turun Metsänkävijät sedan 2011 och tävlar främst i huvudserien. TuMe har en tradition av framgångar i internationella stora stafetttävlingar och i den nationella stafettligan. År 2023 tävlade Huttunen på de individuella distanserna och slutade på 20:e plats i FM-medeldistansen och 13:e i FM-mästerskapen i extra långdistans.

Det gjodes fyra nomineringar till Årets idrottare.

Årets unga idrottare

Martin Carlsson valdes till Årets unga idrottare 2023 vid Lappträsk kommuns bildnings- och välfärdsnämnds möte 17.1.2024. Carlsson är en 17-åring från Lappträsk som studerar vid Lovisa gymnasium. Enligt förslaget är Martin Carlsson en framstående innebandyspelare. Carlsson började sin innebandykarriär i Lovisa Tor och flyttade till EräViikingit P22-representationslag. Carlsson spelar för närvarande i P22 FM-serie. Martin Carlsson representerade även Finland i U19 EFT-landslaget den 10-12.11.2023 i Malmö.

Det gjordes även i denna kategori, fyra nomineringar till Årets unga idrottare.

Årets Eldssjäl

Utbildnings- och välfärdsnämnden beslutade enhälligt att utse Robin Nygård till Årets Eldssjäl 2023.

Som volontär har Robin Nygård lagt ner många timmar av sin egen tid på underhållet av byns isplan, vilket har gjort det möjligt att använda planen som idrottsanläggning för alla kommuninvånare. Särskilt under coronapandemin har isplanen varit i flitig användning och i gott skick tack vare Robin Nygårds altruistiska insats.

Inom utsatt gjordes 6 förslag till Årets Eldssjäl.

Belöningstillfället hålls i samband med kommunfullmäktiges vårmöte i mars.

Lappträsk kommun tackar för alla förslag och gratulerar vinnarna!