Lappträsk kommun ordnar igen morgonverksamhet från och med nästa termin, med start den 15.8.2023

Lappträsk kommun kommer att börja ordna morgonverksamhet igen från och med nästa termin på Kapellby skola (Äppellunden). Verksamheten lades ner som en kostnadsbesparingsåtgärd 2020.

Tjänsten är avsedd för 1:a-2:a klassister och specialbarn.

En kundavgift tas ut för morgonverksamheten 45 €/månad (10 eller fler dagars verksamhet) eller 20 €/mån (färre än 10 dagars verksamhet) och om barnet deltar i både morgon- och eftermiddagsverksamheten är avgiften 80 euro (9 dagar eller färre dagars verksamhet) och 155 euro (10 dagars verksamhet eller mer).

Anmälan till morgon- och eftermiddagsverksamhet sker i Wilma, under ”Ansökningar och beslut”. Samma formulär används för att ansöka om morgon- och/eller eftermiddagsverksamhet.

Mer information om ansökningsformuläret och hur du fyller i det: mikaela.fabritus@lapinjarvi.fi fram till 22.6.2023.

Ansökan om förmiddags- och eftermiddagsverksamhet ska vara inlämnad, på Wilma senast den 1.8.2023.