Anökning av regelbundna salturer för säsongen 2023-2024 har öppnats, ansök senast 31.3.2023

Kriterierna för tilldelning av salturer i Lappträsk kommun har godkänts (§ 118 av den 10 december 2018)av bildningsnämnden från och med den 1 januari 2019. Kriterierna för tilldelning av salturer gäller de idrottssalar som förvaltas av kommunen: Pakkaamo,  gymnastiksalen vid Hilda Käkikosken koulu, kyrkobyns enhet och Porlom idrottshall.

Regelbundna- och enskillda turer kan sökas. Turernas varaktighet kan variera beroende på salen. Regelbundna turer kan sökas året runt, men ansökningar som mottas i slutet av mars behandlas först i ordning.

Turer för användning kan sökas mellan kl. 8.00 och 22.00. Skolor har primär tillgång till salarna under skoltiden från kl. 8 till 15. De regelbundna turerna distribueras till de olika sökande i följande ordning:

  1. Skolor och dagis
  2. Idrottsklubbar och medborgarinstitut
  3. Föreningar och företagsrekreation
  4. Kommersiella operatörer (operatörer som bedriver betald verksamhet)
  5. Enskilda medborgare
  6. Andra individer

Saltur söks med hjälp av elektronisk ansökan.

Beslut om salturer kommer att fattas av den tjänsteman som anges i förvaltningsstagan  före slutet av april.

Ansök om saltur via denhär blanketten (kräver stark identifiering)